CZAS WAKACJI…

29 czerwca oficjalnie zakończył się rok szkolny 2011/2012, co oznacza początek długo wyczekiwanych wakacji, czasu odpoczynku i relaksu. Zanim jednak uczniowie Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie opuścili mury szkoły,  wzięli udział w podsumowania bieżącego roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród książkowych uczniom, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież  klas pierwszych przedstawiła przygotowany przez siebie montaż słowno –muzyczny, który został uświetniony  występem mistrzyni flamenco.

Po części artystycznej, którą nagrodzono gromkimi brawami, głos zabrała Pani Dyrektor – Zofia Wawrzyńczak, życząc wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Zaprosiła też zebranych do klas, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości – spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.

MAMY SWOJE PASJE

Regionalne Centrum Polityki Społecznej było organizatorem konkursu pt. „Narkotyki? Na co mi to!”.

Zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojej pasji, pojmowanej jako sposób na życie, samorealizację, będącej alternatywą dla podejmowania zachowań ryzykownych. Zgłoszenie konkursowe zawierało opis pasji oraz materiały dokumentujące podejmowane działania w postaci zdjęć, filmów, utworów muzycznych, utworów literackich, innych. Dodatkowo można  było udokumentować swoje osiągnięcia w danej dziedzinie poprzez załączenie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów.

Swoje pasje przedstawili również uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. W dziedzinie literackiej zaprezentowali się Robert Jabłoński i Olga Karcz, w fotografii Patrycja Kacprzak oraz w fotomodelingu Marta Kęcińska.

 

 

 

TARGI ROLNE W BRATOSZEWICACH

W dniach 23-24 czerwca 2012 roku w Bratoszewicach odbyły się Targi Rolne ,,W sercu Polski” połączone z XIV Wojewódzką Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz Krajowym Zlotem Klubów 4H.

Na imprezie prezentowało się ponad 140 wystawców. Byli wśród nich przedstawiciele firm paszowych, firm oferujących ciągniki i maszyny rolnicze oraz producenci i dystrybutorzy bylin, drzew i krzewów ozdobnych. Swoje oferty przedstawiły także mleczarnie, piekarnie oraz pszczelarze.

Naszą szkłę reprezentowała Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, delegacja nauczycieli oraz młodzież. Uczniowie w ramach wolontariatu pełnili funkcję  przewodników po Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz prezentowali szkołę przy stoisku promocyjnym, na którym oprócz materiałów informacyjnych znalazły się różnorodne gadżety związane z poszczególnymi kierunkami kształcenia. Zaprezentowano również prezentację multimedialną.

Na zakończenie Targów Rolnych organizatorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Oprócz ciepłych słów były dyplomy, puchary oraz drobne upominki.

SPOTKANIE OTWARTE Z MINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Zdunach odbyło się spotkanie otwarte z Panem Markiem Sawickim –  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W imieniu zebranych i całej społeczności Gminy Zduny Ministra powitali: Pan Jarosław Kwiatkowski  – Wójt Gminy Zduny oraz Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z delegacją młodzieży. Uczniowie ubrani w łowickie stroje regionalne wręczyli Ministrowi Sawickiemu bukiet kwiatów oraz prezentację multimedialną o szkole, podkreślając tym samym obecność na spotkaniu młodzieży uczęszczającej do ZSCKR podlegającego pod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie Minister wziął udział w dyskusji i chętnie odpowiadał na skierowane do Niego pytania.  Poruszono m.in. kwestię zapowiadanych zmian w podatkach dla rolników czy też zmiany prawa wodnego. Rozmawiano także o nasiennictwie i warzywnictwie oraz przemyśle mleczarskim. Minister nie pominął także problemu poszukiwania w naszym  rejonie gazu łupkowego i ziemnego.

Po zakończeniu spotkania wszyscy obecni nagrodzili Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gromkimi brawami.

EGZAMIN ZAWODOWY MAJĄ ZA SOBĄ

W dniach 18-19 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Pierwszego dnia absolwenci zmagali się z częścią teoretyczną. Egzamin trwał 120 minut. Drugiego dnia przez 180 minut pisali część praktyczną egzaminu.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich wyniki będą zadowalające, a po zdanym egzaminie absolwenci otrzymają tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

CYKL SPOTKAŃ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ZDUNACH

W ramach współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zdunach uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  mieli możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań: ,,Religijność i zachowania kulturowe wyznaczane przedstawicielom wspólnot religijnych przez poszczególne wyznania”.

Cykl składał się z trzech interesujących wykładów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz unikatowymi filmami:

• ,,Żydowska tradycja religijna” – prowadzenie pani Anna Walaszczyk
• ,,Protestantyzm; co o nim wiemy” – prowadzenie pani Anna Walaszczyk
• ,,Świat prawosławia” – prowadzenie pani Natalia Scegielniak

Młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w kolejnych wykładach. Uczniowie, świadomi, że każda religia ma własną wizję Boga i oryginalną wykładnię prawd wiary, która odróżnia ją od innych wspólnot wyznaniowych, mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie. Była to również jedna z wielu lekcji tolerancji.

Przygotowanie merytoryczne spotkań należało do Muzeum Miasta Łodzi Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych.

OBCHODZILIŚMY WSPÓLNIE DZIEŃ DZIECKA

Czerwiec to miesiąc, w którym w sposób szczególny czci się „Święto Dzieci”. W tym roku 8 czerwca po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Pogoda była wręcz wymarzona, aby bawić się na świeżym powietrzu.

O godz. 11 00 przybyłych gości, a wśród nich “Przyjaciół ze Zduńskiej Dąbrowy”, powitała pani dyrektor placówki i oddała głos swoim wychowankom, którzy przedstawili bajkę o Jasiu i Małgosi. Niesamowicie ucharakteryzowani aktorzy z przejęciem grali swoje role.

Po występie przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie: wicedyrektor szkoły pani Zofia Rosa, kierownik internatu pani Iwona Przytulska oraz wychowawca w internacie pan Piotr Surma złożyli wszystkim dzieciom życzenia i przekazali naszym przyjaciołom kosze owoców.

W dalszej części spotkania dzieci zabawiała grupa ,,Tęczowi”. Wychowankowie i wychowawcy mogli sprawdzić swój refleks, sprawność i siłę w konkurencjach z liną. Starsi wychowankowie mogli wykazać się zręcznością  na “ściance wspinaczkowej”. Wśród atrakcji były również przejażdżki bryczką, a stoiska wizażu zmieniały buzie dzieci nie do poznania. Oczywiście nie zabrało cukrowej waty. Nad placem zabaw unosił się zapach grochówki i grillowanych kiełbasek. Po posiłku zaplanowano mecz w piłkę nożną o puchar przechodni Pani Dyrektor. Dzieci i dorośli bawili się świetnie.

Żegnając się zaprosiliśmy dzieci do nas. Do zobaczenia w Zduńskiej Dąbrowie…

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE POZNALI ZASADY FINANSOWANIA AGROBIZNESU

W dniu 5 czerwca 2012 roku uczniowie klasy II Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii – uczestnicy projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” mieli możliwość spotkania z Panem Pawłem Cugierem ekspertem z Centrali BGŻ w Warszawie.

Wizyta eksperta w szkole była dopełnieniem i rozwinięciem procesu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu. Zakres merytoryczny wizyty związany był z tematem dotyczącym finansowania agrobiznesu i zasad funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce. Uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianym zagadnieniem. Dowiedzieli się między innymi o źródłach finansowania inwestycji rolniczych, formach leasingu i jego skutkach podatkowych oraz wadach i zaletach grup producenckich. W szczególności zainteresowały ich kredyty preferencyjne dla rolnictwa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

SUKCES UCZNIÓW W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 01-02 czerwca 2012, w Zespole Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Stanisława Staszica w Miętnem,  powiat Garwolin, odbył się finał XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów. W bloku produkcja roślinna Mariusz Biskupski uzyskał tytuł laureata, a w bloku mechanizacja rolnictwa Adam Dąbrowski został finalistą XXXVI edycji OWIUR. Obydwaj uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż są uczniami dopiero trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pozostało im jeszcze ukończenie szkoły i zdanie egzaminu maturalnego, czego im serdecznie życzymy. Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.

Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

Przypomnijmy, że w eliminacjach okręgowych, które odbyły się w kwietniu 2012 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obaj uczniowie zajęli pierwsze miejsca, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie otrzymał wyróżnienie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Okręgu Warszawskiego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

SPOTKANIE Z CZŁOWIEKIEM SUKCESU, ABSOLWENTEM SZKOŁY PANEM WOJCIECHEM BURYM

W czwartek 31 maja 2012 roku młodzież klasy III Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik w Zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miała okazję spotkać się  z Panem Wojciechem Bury założycielem i  właścicielem firmy „Bury” Maszyny Rolnicze.

Uczniowie dowiedzieli się jak przebiegała droga do sukcesu Pana Wojciecha (absolwenta szkoły z 1981 roku) i co jest najważniejsze, aby ten sukces osiągnąć. Nasz Gość podkreślał, że w branży maszynowej najważniejsza jest jakość oraz umiejętność zawierania kontraktów w celu zdobywania nowych rynków.

Dzięki twórczemu działaniu własnego biura konstrukcyjnego i ścisłej współpracy z fachowcami z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Firma BURY Maszyny Rolnicze (istniejąca na rynku od 1991 roku ) wciąż się rozwija, produkując coraz to nowsze modele maszyn i wprowadzając do nich innowacyjne rozwiązania techniczne.

Uczniowie byli niezwykle zadowoleni z tego spotkania, są świadomi ile pracy należy włożyć, aby odnieść sukces na rynku i wypracować własną markę.