CYKL SPOTKAŃ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ZDUNACH

W ramach współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zdunach uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  mieli możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań: ,,Religijność i zachowania kulturowe wyznaczane przedstawicielom wspólnot religijnych przez poszczególne wyznania”.

Cykl składał się z trzech interesujących wykładów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz unikatowymi filmami:

• ,,Żydowska tradycja religijna” – prowadzenie pani Anna Walaszczyk
• ,,Protestantyzm; co o nim wiemy” – prowadzenie pani Anna Walaszczyk
• ,,Świat prawosławia” – prowadzenie pani Natalia Scegielniak

Młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w kolejnych wykładach. Uczniowie, świadomi, że każda religia ma własną wizję Boga i oryginalną wykładnię prawd wiary, która odróżnia ją od innych wspólnot wyznaniowych, mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie. Była to również jedna z wielu lekcji tolerancji.

Przygotowanie merytoryczne spotkań należało do Muzeum Miasta Łodzi Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych.