EGZAMIN ZAWODOWY MAJĄ ZA SOBĄ

W dniach 18-19 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Pierwszego dnia absolwenci zmagali się z częścią teoretyczną. Egzamin trwał 120 minut. Drugiego dnia przez 180 minut pisali część praktyczną egzaminu.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich wyniki będą zadowalające, a po zdanym egzaminie absolwenci otrzymają tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.