SPOTKANIE OTWARTE Z MINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  w Zdunach odbyło się spotkanie otwarte z Panem Markiem Sawickim –  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W imieniu zebranych i całej społeczności Gminy Zduny Ministra powitali: Pan Jarosław Kwiatkowski  – Wójt Gminy Zduny oraz Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z delegacją młodzieży. Uczniowie ubrani w łowickie stroje regionalne wręczyli Ministrowi Sawickiemu bukiet kwiatów oraz prezentację multimedialną o szkole, podkreślając tym samym obecność na spotkaniu młodzieży uczęszczającej do ZSCKR podlegającego pod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie Minister wziął udział w dyskusji i chętnie odpowiadał na skierowane do Niego pytania.  Poruszono m.in. kwestię zapowiadanych zmian w podatkach dla rolników czy też zmiany prawa wodnego. Rozmawiano także o nasiennictwie i warzywnictwie oraz przemyśle mleczarskim. Minister nie pominął także problemu poszukiwania w naszym  rejonie gazu łupkowego i ziemnego.

Po zakończeniu spotkania wszyscy obecni nagrodzili Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gromkimi brawami.