CZAS WAKACJI…

29 czerwca oficjalnie zakończył się rok szkolny 2011/2012, co oznacza początek długo wyczekiwanych wakacji, czasu odpoczynku i relaksu. Zanim jednak uczniowie Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie opuścili mury szkoły,  wzięli udział w podsumowania bieżącego roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród książkowych uczniom, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież  klas pierwszych przedstawiła przygotowany przez siebie montaż słowno –muzyczny, który został uświetniony  występem mistrzyni flamenco.

Po części artystycznej, którą nagrodzono gromkimi brawami, głos zabrała Pani Dyrektor – Zofia Wawrzyńczak, życząc wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Zaprosiła też zebranych do klas, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości – spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.

MAMY SWOJE PASJE

Regionalne Centrum Polityki Społecznej było organizatorem konkursu pt. „Narkotyki? Na co mi to!”.

Zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojej pasji, pojmowanej jako sposób na życie, samorealizację, będącej alternatywą dla podejmowania zachowań ryzykownych. Zgłoszenie konkursowe zawierało opis pasji oraz materiały dokumentujące podejmowane działania w postaci zdjęć, filmów, utworów muzycznych, utworów literackich, innych. Dodatkowo można  było udokumentować swoje osiągnięcia w danej dziedzinie poprzez załączenie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów.

Swoje pasje przedstawili również uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. W dziedzinie literackiej zaprezentowali się Robert Jabłoński i Olga Karcz, w fotografii Patrycja Kacprzak oraz w fotomodelingu Marta Kęcińska.