CZAS WAKACJI…

29 czerwca oficjalnie zakończył się rok szkolny 2011/2012, co oznacza początek długo wyczekiwanych wakacji, czasu odpoczynku i relaksu. Zanim jednak uczniowie Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie opuścili mury szkoły,  wzięli udział w podsumowania bieżącego roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród książkowych uczniom, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież  klas pierwszych przedstawiła przygotowany przez siebie montaż słowno –muzyczny, który został uświetniony  występem mistrzyni flamenco.

Po części artystycznej, którą nagrodzono gromkimi brawami, głos zabrała Pani Dyrektor – Zofia Wawrzyńczak, życząc wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Zaprosiła też zebranych do klas, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości – spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.