PRAKTYKI WAKACYJNE W LĄDKU ZDROJU

W dniach od 8 do 14 lipca 2012 roku czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie: Monika Olejniczak, Magdalena Nowak, Karolina Pruss, Mateusz Fijałkowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz młodzież ze szkół rolniczych w Bobowicku i Kamieniu Małym, odbyło praktyki wakacyjne w Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania w Lądku Zdroju.

Praktyki były częścią programu projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Opiekunem merytorycznym uczniów na  praktykach była p. Zofia Rosa, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz p. Sylwia Mielczarek prezes Fundacji.

Na praktykach uczniowie opracowali indywidualne koncepcje projektu lokalnego w ramach działania Małe Projekty (PROW na lata 2007-2013). Ponadto poznali zasady działalności, strukturę organizacyjną i zadania Lokalnej Grupy Działania. Brali udział w warsztatach, podczas których mieli za zadanie wyszukać LGD działające na ich terenie zamieszkania i zapoznać się z ich Lokalną Strategią Rozwoju. Uczestniczyli w konsultacjach społecznych z przedstawicielami samorządów lokalnych – partnerów LGD w sprawie rozszerzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkania z przedstawicielem Grupy Producenckiej „Wołowina Sudecka” dowiedzieli się o zasadach ekologicznego chowu bydła mięsnego rasy limousine oraz korzyściach jakie daje przynależność do grupy producenckiej.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z pobytu na praktykach w Lądku Zdroju, podczas których nie tylko nauczyli się sposobów pozyskiwania dotacji w ramach PROW 2007-2013, ale również nawiązali nowe znajomości, wymienili doświadczenia, a w czasie wolnym mogli podziwiać piękne widoki górskie.