UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE POZNALI ZASADY FINANSOWANIA AGROBIZNESU

W dniu 5 czerwca 2012 roku uczniowie klasy II Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii – uczestnicy projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” mieli możliwość spotkania z Panem Pawłem Cugierem ekspertem z Centrali BGŻ w Warszawie.

Wizyta eksperta w szkole była dopełnieniem i rozwinięciem procesu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu. Zakres merytoryczny wizyty związany był z tematem dotyczącym finansowania agrobiznesu i zasad funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce. Uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianym zagadnieniem. Dowiedzieli się między innymi o źródłach finansowania inwestycji rolniczych, formach leasingu i jego skutkach podatkowych oraz wadach i zaletach grup producenckich. W szczególności zainteresowały ich kredyty preferencyjne dla rolnictwa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.