ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 8 maja 2012 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel został przygotowany przez uczniów klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pod kierunkiem nauczyciela historii p. Dariusza Wojtysiaka.

W tym roku uroczystość, jak zauważyli wszyscy zgromadzeni na świetlicy widzowie, cechowała się oryginalną konwencją i wykonaniem. Apel był w większości inscenizacją, podczas której publiczność obserwowała swoistego rodzaju „Konferencję prasową z samym królem Stasiem”. Uczestnikami konferencji oprócz głównych postaci, czyli króla i jego doradców, byli dziennikarze zadający władcy pytania dotyczące jego panowania oraz historii Polski. Publiczność uczestniczyła więc jednocześnie w lekcji historii na temat Polski z doby stanisławowskiej. Uroczystość uświetnił fragment „Poloneza Ogińskiego” w wykonaniu szkolnej grupy tanecznej. Na pełne uznanie zasługują również pieczołowicie dobrane elementy dekoracji i rekwizyty odpowiadające czasom panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Na koniec pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie apelu, a publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.