POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

Pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.00.

Na początku głos zabrała dyrektor szkoły p. Zofia Wawrzyńczak. Kolejnym punktem uroczystości było rozdanie abiturientom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Marcin Kudelski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny

Całą uroczystość uświetnił program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Młodzież recytowała wiersze  i śpiewała piosenki mówiące o przemijaniu, o tym, że nic dwa razy się nie zdarza, że żaden dzień się nie powtórzy, o tym żeby się nie poddawać i brać życie takim jakie jest. Uczniowie klas trzecich pożegnali  tegorocznych maturzystów życzeniami płynącymi z głębi serca: Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie i przyjaźń. Życzyli także pomyślnego zdania matury, optymizmu i wiary w siebie  oraz wspaniałej przyszłości.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele klas czwartych. W tym dniu podziękowali dyrekcji, swoim wychowawcom,  nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony  w przygotowanie ich do dorosłego życia.

KONKURS CHEMICZNY

Już po raz ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest również fundatorem nagród dla zwycięzców.

W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Mariusz Skonieczny- uczeń klasy IV Technikum Weterynaryjnego i Katarzyna Kominiak  z tej samej klasy zajęli kolejno I i III miejsce. Uczniowie Ci zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej, to: Mateusz Domański i Dominik Marańda z klasy IV oraz Karolina Kalota z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się w kwietniu 2012 roku w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania dziesięć zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać sześć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, pogłębianie posiadanej już wiedzy oraz pokazanie, że chemia jest bardzo ciekawą dziedziną nauki.

Zatem – uczmy się i uczmy innych!

RATUJMY NASZĄ PLANETĘ

Dzień Ziemi (ang. Earth Day) znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowali obchody Dnia Ziemi 24 kwietnia 2012 roku. Z tej okazji młodzież przygotowała część artystyczną pod hasłem „RATUJMY NASZĄ PLANETĘ”.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ I MECHANIZACJI ROLNICTWA W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWiUR

W dniu 20 kwietnia 2012 roku  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i architektura krajobrazu. Największy sukces odnieśli uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Mariusz Biskupski w bloku produkcja roślinna oraz Adam Dąbrowski w bloku mechanizacja rolnictwa –  zajęli pierwsze miejsca. Zostali uhonorowani nagrodami w postaci tabletów, a Adam jako uczestnik bloku mechanizacja rolnictwa otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu również w postaci tableta.

Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 roku w Miętnem, w okręgu siedleckim.

Życzymy dalszych sukcesów w postaci indeksów na wymarzone studia.

Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęła również Anna Kwiatkowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – piąte miejsce ex aequo w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu.

Pozostali uczniowie tj. Marcin Muras startujący w bloku produkcja zwierzęca oraz Adrian Stępień i Damian Kuciapski w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.

MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

31 marca 2012 roku, w wielkim chłodzie i deszczu, pod hasłem „Kościół naszym domem” odbyła się XIX Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. Wzięło w niej udział blisko 3,5 tys. młodych ludzi (tegorocznych maturzystów, uczniów kończących klasy programowo najwyższe) z terenu całej diecezji. Z naszej szkoły na pielgrzymkę wyjechało 32 uczniów wraz z opiekunami: p. Aleksandrem Frankiewiczem i p. Karolem Pankiem. Młodzież uczestniczyła w poszczególnych punktach programu: w Drodze Krzyżowej na Wałach  Jasnogórskich, w konferencji pt. „Wiara w życiu młodego człowieka”, którą wygłosił ks. dr Jarosław Babiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja F. Dziuby. W homilii ks. bp. wyraźnie wskazywał, że w Kościele, do którego weszliśmy poprzez sakrament chrztu świętego, jest nasz dom, w którym tak jak w każdym domu rodzinnym, człowiek czuje się dobrze i czuje się kochany, uczy się wiary i mądrości, aby zdawać egzaminy nie tylko maturalne, ale i te z naszego chrześcijańskiego życia. Przychodząc do Matki Bożej na Jasną Górę prosił o odkrywanie prawdy Kościoła, będącego naszym ziemskim domem, ale jednocześnie wychowującego nas na drodze do domu Boga Ojca w niebie.

Każdy pielgrzym zanosił wiele próśb i modlitw w intencjach zdania egzaminu maturalnego, dostania się na wymarzone studia, zdobycia dobrej pracy i ułożenia sobie dalszego życia. Był to ważny moment pokłonienia się przed Matką Bożą i powierzenia jej naszych najskrytszych spraw i marzeń. Pomimo przenikliwego zimna, uczniowie wracali do swoich domów rozradowani jasnogórskim spotkaniem. A teraz przed nimi już tylko finisz nauki w szkole. Oby tylko dla wszystkich zadowalający.

WOJEWÓDZKI FINAŁ XVI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

29 marca 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie wojewódzkiego finału XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Imprezie patronowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych to projekt skierowany do uczniów szkół położonych na terenie województwa łódzkiego. Główne cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja działań artystycznych młodzieży, promowanie aktywności twórczej oraz konfrontacja jej autorskich dokonań.

W XVI edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych udział wzięło 113 uczniów z 23 szkół, wśród nich uczeń naszej szkoły Robert Jabłoński z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w konkursie literackim zaprezentował dwie  prace: ,,Poświęcenie” oraz ,,Do końca”.

Za udział w poszczególnych konkursach: fotograficznym, literackim i plastycznym wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy nie zapomnieli również o złożeniu podziękowań Dyrektorom Szkół oraz nauczycielom-opiekunom.