MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

31 marca 2012 roku, w wielkim chłodzie i deszczu, pod hasłem „Kościół naszym domem” odbyła się XIX Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. Wzięło w niej udział blisko 3,5 tys. młodych ludzi (tegorocznych maturzystów, uczniów kończących klasy programowo najwyższe) z terenu całej diecezji. Z naszej szkoły na pielgrzymkę wyjechało 32 uczniów wraz z opiekunami: p. Aleksandrem Frankiewiczem i p. Karolem Pankiem. Młodzież uczestniczyła w poszczególnych punktach programu: w Drodze Krzyżowej na Wałach  Jasnogórskich, w konferencji pt. „Wiara w życiu młodego człowieka”, którą wygłosił ks. dr Jarosław Babiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja F. Dziuby. W homilii ks. bp. wyraźnie wskazywał, że w Kościele, do którego weszliśmy poprzez sakrament chrztu świętego, jest nasz dom, w którym tak jak w każdym domu rodzinnym, człowiek czuje się dobrze i czuje się kochany, uczy się wiary i mądrości, aby zdawać egzaminy nie tylko maturalne, ale i te z naszego chrześcijańskiego życia. Przychodząc do Matki Bożej na Jasną Górę prosił o odkrywanie prawdy Kościoła, będącego naszym ziemskim domem, ale jednocześnie wychowującego nas na drodze do domu Boga Ojca w niebie.

Każdy pielgrzym zanosił wiele próśb i modlitw w intencjach zdania egzaminu maturalnego, dostania się na wymarzone studia, zdobycia dobrej pracy i ułożenia sobie dalszego życia. Był to ważny moment pokłonienia się przed Matką Bożą i powierzenia jej naszych najskrytszych spraw i marzeń. Pomimo przenikliwego zimna, uczniowie wracali do swoich domów rozradowani jasnogórskim spotkaniem. A teraz przed nimi już tylko finisz nauki w szkole. Oby tylko dla wszystkich zadowalający.