RATUJMY NASZĄ PLANETĘ

Dzień Ziemi (ang. Earth Day) znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowali obchody Dnia Ziemi 24 kwietnia 2012 roku. Z tej okazji młodzież przygotowała część artystyczną pod hasłem „RATUJMY NASZĄ PLANETĘ”.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ I MECHANIZACJI ROLNICTWA W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWiUR

W dniu 20 kwietnia 2012 roku  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i architektura krajobrazu. Największy sukces odnieśli uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Mariusz Biskupski w bloku produkcja roślinna oraz Adam Dąbrowski w bloku mechanizacja rolnictwa –  zajęli pierwsze miejsca. Zostali uhonorowani nagrodami w postaci tabletów, a Adam jako uczestnik bloku mechanizacja rolnictwa otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu również w postaci tableta.

Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 roku w Miętnem, w okręgu siedleckim.

Życzymy dalszych sukcesów w postaci indeksów na wymarzone studia.

Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęła również Anna Kwiatkowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – piąte miejsce ex aequo w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu.

Pozostali uczniowie tj. Marcin Muras startujący w bloku produkcja zwierzęca oraz Adrian Stępień i Damian Kuciapski w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.