RATUJMY NASZĄ PLANETĘ

Dzień Ziemi (ang. Earth Day) znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowali obchody Dnia Ziemi 24 kwietnia 2012 roku. Z tej okazji młodzież przygotowała część artystyczną pod hasłem „RATUJMY NASZĄ PLANETĘ”.