KONKURS CHEMICZNY

Już po raz ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest również fundatorem nagród dla zwycięzców.

W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Mariusz Skonieczny- uczeń klasy IV Technikum Weterynaryjnego i Katarzyna Kominiak  z tej samej klasy zajęli kolejno I i III miejsce. Uczniowie Ci zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej, to: Mateusz Domański i Dominik Marańda z klasy IV oraz Karolina Kalota z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się w kwietniu 2012 roku w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania dziesięć zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać sześć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, pogłębianie posiadanej już wiedzy oraz pokazanie, że chemia jest bardzo ciekawą dziedziną nauki.

Zatem – uczmy się i uczmy innych!