POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

Pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.00.

Na początku głos zabrała dyrektor szkoły p. Zofia Wawrzyńczak. Kolejnym punktem uroczystości było rozdanie abiturientom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Marcin Kudelski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny

Całą uroczystość uświetnił program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Młodzież recytowała wiersze  i śpiewała piosenki mówiące o przemijaniu, o tym, że nic dwa razy się nie zdarza, że żaden dzień się nie powtórzy, o tym żeby się nie poddawać i brać życie takim jakie jest. Uczniowie klas trzecich pożegnali  tegorocznych maturzystów życzeniami płynącymi z głębi serca: Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie i przyjaźń. Życzyli także pomyślnego zdania matury, optymizmu i wiary w siebie  oraz wspaniałej przyszłości.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele klas czwartych. W tym dniu podziękowali dyrekcji, swoim wychowawcom,  nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony  w przygotowanie ich do dorosłego życia.