DAR SZPIKU DAREM ŻYCIA

Pod takim właśnie hasłem w ostatnich dniach kwietnia odbyło się po raz pierwszy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie kwalifikowanie do rejestru potencjalnych dawców szpiku. Akcja była odzewem na wołanie o życie osób, które walczą z groźną chorobą jaką jest białaczka.

Młodzież bardzo odpowiedzialnie potraktowała apel. Do rejestru potencjalnych dawców szpiku zakwalifikowano 23 osoby. Każdej z nich pobrano po 2 próbki krwi (w sumie 8 ml). Uważamy ich za dojrzałych i odpowiedzialnych ludzi.

Honorowym dawcą szpiku może być zdrowa pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku życia. Na świecie dawcy szpiku rekrutują się głównie spośród honorowych dawców krwi.

Bardzo ważne jest by decyzję o zgłoszeniu do rejestru podejmować w odpowiedzialny i przemyślany sposób, a w przypadku znalezienia biorcy nie zmieniać jej (do czego dawca ma prawo). Odmowa oddania komórek macierzystych w momencie, kiedy biorca jest przygotowany do wykonania przeszczepienia (przebył chemio- lub radioterapię) może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla biorcy, ze śmiercią włącznie.