ZIELONY ZAKĄTEK – OD PROJEKTU PO EFEKT KOŃCOWY

Wiosna to czas wzmożonej aktywności dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Przyroda, która budzi się do życia potrzebuje odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, czy korekcyjnych. Jest to również odpowiednia pora na zagospodarowanie i urządzanie terenów wokół szkoły. Dlatego też w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu młodzież  klasy III zaprojektowała rabatę składającą się w większości z roślin zimozielonych. W trakcie planowania nasadzeń uczniowie wzięli pod uwagę wiele czynników, m.in.: wymagania glebowe, stopień nasłonecznienia, wilgotność. Unikali również roślin trujących i często wywołujących alergię.

W końcu trzecioklasiści wzięli się do realizacji projektu pod czujnym okiem pani Dyrektor Zofii Wawrzyńczak.

Po wstępnym przekopaniu i wyrównaniu terenu uczniowie rozłożyli geowłókninę zapobiegającą rozrastaniu się chwastów. Następnie wykonali w niej nacięcia krzyżowe, w których posadzili zgodnie z poznanymi zasadami rośliny. Całość zaś wysypali ozdobnym kruszywem oraz korą, która stanowi element dekoracyjny i utrzymuje wilgoć w glebie.

Pracy nie brakowało, zarówno podczas zajęć jak i w czasie wolnym, jednak efekt końcowy wynagrodził poświęcenie oraz trud włożony w zagospodarowanie terenu.

Uczniom klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu pomagali koledzy i koleżanki z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik weterynarii.