ARCYDZIEŁEM JEST SERCE MATKI

W dniu 28 maja 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczcili Dzień Matki występem w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.

Na miejsce przybyli zaproszeni goście: Pan Jarosław Kwiatkowski – Wójt Gminy Zduny, Pan Zbigniew Bończak – Przewodniczący Rady Gminy Zduny, Pani Aleksandra Urbańska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach, Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Pani Maria Pietrzak – Przewodnicząca Rejonowej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzelcewa, Łowicza i Bielaw oraz mamy z terenu Gminy Zduny.

Młodzież przedstawiła zebranym wzruszający program słowno – muzyczny pt. Arcydziełem jest serce matki, uświetniony tanecznym występem szkolnego zespołu ludowego oraz prezentacją multimedialną.

Ze strony publiczności uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  Nie obyło się również bez łez wzruszenia, zaś kwiaty wręczone wszystkim mamom były miłym akcentem tego uroczystego dnia.

WIZYTA WYBITNEGO GOŚCIA PANA PROFESORA ZWYCZAJNEGO DR HAB. STEFANA WAWRZYŃCZAKA W MURACH ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniu 28 maja 2012 roku  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie gościł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Pana Stefana Wawrzyńczaka, absolwenta szkoły z 1951 roku.

Przybycie Pana Profesora było dla całej społeczności szkolnej wielkim honorem oraz zaszczytem, zważywszy, iż tak zacny człowiek porzucił codzienne obowiązki i zechciał odwiedzić swoją małą Alma Mater.

Wybitnego i wyjątkowego gościa powitała Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak oraz  szkolny zespół, który w strojach ludowych zaprezentował tańce z regionu łowickiego. Następnie młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wykładu Pana Profesora, który bardzo ciekawie opowiadał o Swojej działalności naukowej oraz wspominał lata spędzone w murach tej szkoły.

Możliwość spędzenia czasu z tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest Pan Profesor była dla wszystkich magiczną chwilą. Chwilą, w której historia i teraźniejszość splotły się ze sobą.

Spotkanie z Panem Profesorem Stefanem Wawrzyńczakiem zapoczątkowało cykl spotkań z absolwentami, którzy wybrali drogę kariery zawodowej i odnieśli sukces.

PIESZO NA JASNA GÓRĘ MŁODZI SZLI…

21 maja 2012 r., Mszą świętą odprawioną w Kościele Sióstr Bernardynek, której przewodniczył ks. biskup Józef Zawitkowski,  rozpoczęła się 357 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z prymasowskiego Łowicza wyruszyło w tym roku, pod przewodnictwem ks. Wiesława Frelka i pomagających mu księży: Ludwika Wnukowicza i Huberta Wiśniewskiego, ok. 400 pątników z całej diecezji. Dziewiąty raz z rzędu uczestniczyła w pielgrzymce liczna 30-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz ze swoimi opiekunami Aleksandrem Frankiewiczem i Janem Łanieckim. Była to jedyna, zorganizowana grupa pielgrzymkowa młodzieży szkolnej z całej Diecezji Łowickiej. Poprzez przygotowane transparenty, flagi, wyraziste koszulki, modlitwę i śpiew, młodzież  mocno akcentowała swoją obecność w całej grupie pielgrzymkowej. To już swoista tradycja szkoły, że  w majowej Łowickiej Pielgrzymce idzie młodzież z tej szkoły.  Jest to możliwe dzięki wielkiej życzliwości Dyrekcji Szkoły i całej Rady Pedagogicznej. Kolejny już raz uczniowie otrzymali busa szkolnego na przewóz swoich bagaży.

Pielgrzymka, będąca wydarzeniem religijnym, jest niezwykłą formą wędrownych rekolekcji, przeżywanych w ciągu 6 dni na trasie ponad 200 km. od Łowicza, poprzez Jeżów, Polichno, Plucice, Gidle, Kosiska, aż do Jasnej Góry. Najważniejszym momentem każdego dnia była Msza święta, celebrowana na szlaku pielgrzymkowym. Treści, jakie wypełniały czas wspólnego pielgrzymowania to pogłębiona refleksja religijna nad hasłem Pielgrzymki: “Kościół naszym domem a dom Kościołem”, które bliskie jest hasłu roku duszpasterskiego w Kościele.

Pielgrzymka, to także modlitwa różańcowa, dzielenie się Słowem Bożym w ramach świadectwa, liczne dyskusje religijne, wspólne śpiewy. Istotnym momentem spotkania z Miłosiernym Ojcem był sakrament pojednania podczas „drogi”. W wielu przypadkach konieczne były momenty ciszy, okazji do osobistej refleksji. To, co wypełniało treść całej pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie Miłość Boga i bliźniego. Wszyscy śpieszyli sobie z pomocą i życzliwością, stanowiąc jedną, wspólną rodzinę Bożą, tak bardzo potrzebną w trudnej, upalnej tegorocznej drodze.

Dzień, w którym pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, był kalendarzowym Dniem Matki. Wyjątkowa to sytuacja spotkania z Duchową Matką Narodu.  W kaplicy Matki Bożej pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył jubilat ks. bp. Józef Zawitkowski, obchodzący w minionym tygodniu 50 rocznicę święceń kapłańskich. Na zakończenie Mszy Św., ks. biskup otrzymał od przeora klasztoru jasnogórskiego nadany tytuł Konfratra Paulińskiego Zakonu, zostając włączonym do konfraterni w dowód uznania za szerzenie kultu Matki Bożej Jasnogórskiej. Tytuł jasnogórskiego konfratra przyznawany jest od średniowiecza przyjaciołom i dobroczyńcom Jasnej Góry oraz zakonu. Tak zacne wyróżnienie napełniło wielką radością serca pielgrzymów łowickich.

Młodzi pielgrzymi zduńsko-dąbrowscy zmęczeni, ale pełni radości, płynącej ze spotkania z Maryją, wracali w sobotni wieczór do najbliższych osób, do swoich rodzin. A za rok – mówili – jak Bóg da, znów tutaj przyjdą po raz X – jubileuszowy.