WIZYTA WYBITNEGO GOŚCIA PANA PROFESORA ZWYCZAJNEGO DR HAB. STEFANA WAWRZYŃCZAKA W MURACH ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniu 28 maja 2012 roku  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie gościł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Pana Stefana Wawrzyńczaka, absolwenta szkoły z 1951 roku.

Przybycie Pana Profesora było dla całej społeczności szkolnej wielkim honorem oraz zaszczytem, zważywszy, iż tak zacny człowiek porzucił codzienne obowiązki i zechciał odwiedzić swoją małą Alma Mater.

Wybitnego i wyjątkowego gościa powitała Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak oraz  szkolny zespół, który w strojach ludowych zaprezentował tańce z regionu łowickiego. Następnie młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wykładu Pana Profesora, który bardzo ciekawie opowiadał o Swojej działalności naukowej oraz wspominał lata spędzone w murach tej szkoły.

Możliwość spędzenia czasu z tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest Pan Profesor była dla wszystkich magiczną chwilą. Chwilą, w której historia i teraźniejszość splotły się ze sobą.

Spotkanie z Panem Profesorem Stefanem Wawrzyńczakiem zapoczątkowało cykl spotkań z absolwentami, którzy wybrali drogę kariery zawodowej i odnieśli sukces.