BY WYGRAĆ Z CHOROBĄ POTRZEBNI SĄ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO

„By wygrać z chorobą potrzebni są dawcy szpiku kostnego” wygłosił Tomasz Chruśliński, Dyrektor biura Fundacji Przeciwko Leukemii, który sam żyje dzięki przeszczepowi szpiku. Dawcą dla niego i dziewczyny z Belgii był dziewiętnastoletni chłopiec Piotrek.

29 marca 2012 r. zebrani w świetlicy najstarsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat dawstwa szpiku kostnego. Na wstępie obejrzeli film o młodym człowieku, ich rówieśniku, któremu nie udało się wygrać z tą straszną chorobą. Po śmierci głównego bohatera jego rodzice postanowili założyć fundację i pomagać innym. Na sali panowała cisza, a w oczach wielu osób pojawiły się łzy. Słuchaczom bardzo mocno utkwiły w pamięci słowa, pana Tomasza: „Piotrek dał cztery życia – mnie, dziewczynie z Belgii oraz moim dzieciom – synowi i córce”.

Po spotkaniu zgłosili się chętni, którzy chcieliby znaleźć się w rejestrze dawców.

,,MUZYCZNY REJS” Z ŁÓDZKIM TRIO ,,ZŁOTA TRĄBKA”

W czwartek 29 marca 2012 roku uczniowie naszej szkoły wysłuchali koncertu ,,Muzyczny rejs” w wykonaniu ŁÓDZKIEGO TRIO ,,ZŁOTA TRĄBKA”. 

Artyści zaprezentowali młodzieży muzyczne hity z występów prezentowanych na największych statkach pasażerskich. Znalazły się wśród nich  hiszpańskie PASSO-DOBLE, królujące na konkursach tańca towarzyskiego, kojarzący się z grecką kulturą  GREK ZORBA, popularna z piłkarskich stadionów BRAZYLIJSKA SAMBA oraz przepiękne TANGO MILONGA.

Prowadzony w ciekawy sposób koncert zagwarantował uczniom dobrą zabawę. Ci bardziej odważni mieli okazję spróbować gry na puzonie, jednak ta z pozoru łatwa umiejętność okazała się nie lada wyzwaniem. Inni brali udział w mini konkursie muzycznym, a także prezentowali swoje zdolności rytmiczne i  wokalne.

Występ artystów z Łodzi to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim ciekawa dydaktyczna i  muzyczna podróż w odległe zakątki świata.

XII TARGI EDUKACYJNE W ŁOWICZU

W dniu 26 marca 2012 roku w restauracji ,,Szkiełka” w Łowiczu odbyły się XII Targi Edukacyjne dla uczniów klas trzecich Gimnazjum zorganizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Wśród dziewięciu szkół prezentujących swoją ofertę edukacyjną znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Na stoisku przygotowanym przez naszą szkołę oprócz materiałów informacyjnych znalazły się także różnorodne gadżety związane z poszczególnymi kierunkami kształcenia. Zaprezentowano również prezentację multimedialną. Uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali gimnazjalistom szczegółowych informacji na temat szkoły, jej charakteru oraz organizacji nauki.

X TARGI KARIERY W SKIERNIEWICACH – SZKOŁA DLA GIMNAZJALISTY

W dniu 23 marca 2012 roku  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na X Targach Kariery w Skierniewicach zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd  Pracy w Łodzi Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach.

W otwarciu tegorocznych targów “Szkoła dla gimnazjalisty”  uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Starostwa, Kuratorium Oświaty oraz delegacja z Gery.

Targi “Szkoła dla gimnazjalisty”  cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzież przyciągały nie tylko pięknie zaaranżowane stoiska przygotowane przez poszczególnych wystawców, ale również rozmaite stroje charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

KONFERENCJA DLA PRODUCENTÓW WARZYW I TRUSKAWEK

22 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej firma ProCam Polska Oddział Łowicz/Sromów zorganizowała konferencję dla producentów warzyw i truskawek.

W konferencji udział wzięli  rolnicy z powiatu łowickiego produkujący warzywa i truskawki, a także zainteresowani tematyką ochrony i uprawy warzyw uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją Firmy  ProCam, którą przedstawił dyrektor ds. ogrodniczych Janusz Gwiazdowski.

Kolejnymi punktami spotkania były prelekcje:

  • „Nawożenie i ochrona warzyw i truskawek” –  Pan Marcin Oleszczak reprezentujący firmę ,Ekoplon
  •  „Propozycja ochrony warzyw i truskawek preparatami firmy Bio Agris”

Po dyskusji i podsumowaniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.

W NAGRODĘ VERDI…

Dnia 21 marca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie udali się do Łodzi na operę ,,Nabucco” Verdiego wystawianą przez artystów Teatru Wielkiego.  Wyjazd był nagrodą dla tych, którzy w pierwszym semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Po obejrzeniu tak znamienitego dzieła, jakim jest ,,Nabucco”, młodzież zachwycała się nie tylko pełną harmonii, podniosłą muzyką z najbardziej znanym chórem Va, pensiero! (Wznieś się myśli na skrzydłach złocistych), ale również pięknym librettem autorstwa Temistocle’a Solery.

Wciąż aktualne, uniwersalne treści, porywająca muzyka oraz rozmach inscenizacji to według uczniów niezaprzeczalne walory tego spektaklu.

DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 16 i 21 marca 2012 roku odbyły się Dni Otwarte, podczas których wszyscy zainteresowani gimnazjaliści i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Podczas spotkań z odwiedzającymi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie udzielali wszelkich informacji dotyczących szkoły, kierunków kształcenia i rekrutacji. Prezentowane były pracownie przedmiotowe oraz praktycznej nauki zawodu. Mieliśmy również okazję   przedstawić osiągnięcia laureatów olimpiad i konkursów.

Duże zainteresowanie wśród gimnazjalistów wzbudziły stoiska promocyjne przygotowane na holu szkoły oraz wesołe programy artystyczne. Największą „furorę” wśród widzów wywołały występy grupy baletowej, powstałego w tym roku zespołu „Crazy Dance” oraz Chóru Szkolnego.

ZSCKR to kameralna szkoła, ale – jak mówią jej uczniowie, ma dużo do zaoferowania: przyjazną atmosferę, doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie i internat. Dodatkowym atutem Zespołu jest możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji  zarówno przez  tych szczególnie  uzdolnionych, jak i tych, którym nauka sprawia kłopoty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas III Gimnazjum, a także w odpowiedzi na oczekiwania rodziców stojących przed ważną decyzją wyboru dalszej drogi kształcenia dzieci pragniemy zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną, zawodową i wychowawczą po raz trzeci 13 kwietnia 2012 roku.

PROW 2007-2013. INFORMACJA. INSTRUMENTY WSPARCIA.

W dniach 19 – 20 marca 2012 roku Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki był organizatorem szkolenia z zakresu promocji PROW 2007 – 2013. Adresatami stali się wybrani uczniowie sześciu szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a miejscem realizacji była Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło uczestnikom szkolenia interesujące wykłady, zakwaterowanie wraz z posiłkami w hotelu ATOS oraz przejazd autokarem z CBR do  hotelu w pierwszym dniu pobytu i z hotelu do CBR w dniu drugim .

Otwarcia szkolenia i powitania wszystkich uczestników dokonała pani Zofia Stypińska Zastępca Dyrektora ds. oświaty rolniczej Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią biblioteki. Uzyskali informacje na temat funduszy oraz instrumentów wsparcia. Poznali znaczenie i wpływ na środowisko efektywnych mikroorganizmów.

Pierwszego dnia pobytu po wykładach młodzież wraz z opiekunami udała się do  kina IMAX 3D gdzie obejrzała film pt. ,,John Carter” – amerykańską produkcję science fiction z 2012 roku w reżyserii Andrew Stantona, zrealizowaną w cyfrowym trójwymiarze (tzw. technologia Disney Digital 3D / RealD-3D / IMAX 3D).

Drugiego dnia po zakończonym szkoleniu uczniowie  zwiedzili Stare Miasto naszej stolicy.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH PRZEZ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach pozyskiwania  środków pozabudżetowych  złożył następujące wnioski:

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  złożono wniosek na Termomodernizację budynków ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja tego projektu byłaby właściwie zakończeniem termomodernizacji  budynków ZSCKR. Wcześniej wymieniono stolarkę drzwiową i okienną.   Projekt obejmuje ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku szkoły,  internatu, sali gimnastycznej i praktycznej nauki zawodu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiektach, instalację nowej kotłowni w budynku internatu, modernizację kotłowni w budynku szkoły oraz  wykonanie nowych elewacji.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania zadania „Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy” dotyczącego ochrony przyrody i krajobrazu. Utworzenie  „Parku dendrologicznego – Zielone Płuca Dąbrowy” przy internacie, na terenie który w przeszłości pełnił rolę olbrzymiego trawnika. Zakup podłoża drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały. Stworzenie bioróżnorodności florystycznej na niewielkim obszarze oraz instalacja sprzętów niezbędnych do zajęć dydaktycznych oraz rekreacji i wypoczynku sprawi, iż zajęcia te będą urozmaicone oraz poprawi się znacznie estetyka otoczenia internatu. Stworzy się kolejny element uzupełniający wiejski park prawem chroniony, wzmocniony zostanie obszar zieleni, niezbędny dostawca tlenu. Powstanie miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz zagadnienia podstawy programowej technik architektury krajobrazu. Gmina Zduny to także obszar, gdzie tworzone są nowe obszary Natura 2000. Większa liczba drzew (oczywiście w przyszłości) stanie się ostoją i siedliskiem ptactwa. Zamierzamy, aby park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież i mieszkańców osiedla oraz stał się alternatywnym miejscem i formą spędzania czasu wolnego. Przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów i mieszkańców osiedla. Drzewa i krzewy stanowić będą: naturalny filtr biologiczny oraz pozytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń (spaliny, dym kotłowni itp.). Mamy nadzieję, że roślinność przyczyni się do redukcji gazów o znacznym potencjale cieplarnianym kierowanych pierwotnie do atmosfery.

W ostatnich dniach lutego złożyliśmy Wniosek Państwowej Jednostki Budżetowej na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2013 (do celów planistycznych). Nazwa zadania to “Ogródek meteorologiczny – pracownią klimatyczną badającą mikroklimat Zduńskiej Dąbrowy” i realizowany będzie z dziedziny edukacji ekologicznej.

Utworzenie ogródka meteorologicznego jako zewnętrznej pracowni klimatycznej na terenie jednego z pól pracowni rolniczej jest szansą na powstanie kolejnego miejsca do zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Punkt pomiarowy stanie się miejscem do określania mikroklimatu Zduńskiej Dąbrowy. Z wieloletnich obserwacji meteorologicznych mieszkańców wynika, że Zduńska Dąbrowa jest specyficzną miejscowością na terenie gminy Zduny, jeżeli chodzi o niską ilość opadów atmosferycznych. Utworzony ogródek meteorologiczny stanie się miejscem do realizacji zagadnień z meteorologii, zawartych w podstawie programowej, w ramach przedmiotów: geografia i produkcja roślinna. Uczniowie będą poznawać sposoby prowadzenia obserwacji meteorologicznych na zainstalowanym sprzęcie pomiarowym w klatce meteorologicznej. Dokonane pomiary pozwolą uczniom przewidywać pogodę na danym terenie oraz poznawać mikroklimat otaczającego środowiska. Systematycznie dokonywane odczyty pomiarów będą prezentowane społeczności szkolnej (telewizor w holu szkoły) i lokalnej (tablica zewnętrzna). Obserwatorzy będą mieli obraz zmian klimatycznych związanych z globalnym ocieplaniem klimatu. Miejscowość położona jest na terenach rolniczych i warzywniczych. Eksponowane pomiary czynników klimatycznych będą źródłem informacji o możliwościach rozpoczęcia prac w rolnictwie.

Do programu „Uczenie się  przez całe życie”  Leonardo da Vinci złożono wniosek pt: „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności”.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np.EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach tego projektu 18 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik ma szansę wyjechać na nieodpłatny, dwutygodniowy staż zawodowy do specjalistycznego Ośrodka w DEULA Nienburg w Niemczech.

Staż zawodowy daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz doskonalenia swoich umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Uczestnicy projektu będą zdobywać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe za granicą, poznawać kulturę pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, poznawać słownictwo specjalistyczne, zwiększać elastyczność i mobilność, tolerancję i otwartość na inne kultury, kształtować pewność siebie, poprawiać szanse na rynku pracy.

DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET…

Obchodzony od ponad wieku Międzynarodowy Dzień Kobiet  na dobre zagościł w naszym kalendarzu. Idea tego święta ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Choć w Polsce wiąże się go przede wszystkim z ideologią PRL-u  i symbolicznym czerwonym goździkiem, z założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet jest uczczeniem pamięci kobiet walczących o równouprawnienie.  Dziś jest to dzień pełen radości, miłych gestów i uśmiechów. Każdy  wie, że  w całości należy on do przedstawicielek płci pięknej. Dlatego w dniu dzisiejszym (8 marca 2012 roku) tradycyjnie wszystkim naszym szkolnym Paniom zostały złożone życzenia i wręczone kwiaty.

  Najlepsze życzenia z okazji Dnia kobiet!!!