BY WYGRAĆ Z CHOROBĄ POTRZEBNI SĄ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO

„By wygrać z chorobą potrzebni są dawcy szpiku kostnego” wygłosił Tomasz Chruśliński, Dyrektor biura Fundacji Przeciwko Leukemii, który sam żyje dzięki przeszczepowi szpiku. Dawcą dla niego i dziewczyny z Belgii był dziewiętnastoletni chłopiec Piotrek.

29 marca 2012 r. zebrani w świetlicy najstarsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat dawstwa szpiku kostnego. Na wstępie obejrzeli film o młodym człowieku, ich rówieśniku, któremu nie udało się wygrać z tą straszną chorobą. Po śmierci głównego bohatera jego rodzice postanowili założyć fundację i pomagać innym. Na sali panowała cisza, a w oczach wielu osób pojawiły się łzy. Słuchaczom bardzo mocno utkwiły w pamięci słowa, pana Tomasza: „Piotrek dał cztery życia – mnie, dziewczynie z Belgii oraz moim dzieciom – synowi i córce”.

Po spotkaniu zgłosili się chętni, którzy chcieliby znaleźć się w rejestrze dawców.