OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

5 marca 2012 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach (powiat łaski) odbył się wojewódzki etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Łódzka Izba Rolnicza. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Zakres tematyczny Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2012 obejmuje: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higienę pracy, zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasi uczniowie reprezentowali jedną z dwóch szkół, której organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi biorącą udział w etapie wojewódzkim. W pierwszej części uczestnicy rozwiązali test (bardzo trudny zdaniem komisji), który wyłonił dziesięciu uczestników do części ustnej. Po części pisemnej odbył się wykład “Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – propozycje legislacyjne komisji Europejskiej” prowadzony przez p. Artura Ławniczaka – Starostę Łaskiego. Do etapu ustnego zakwalifikowali się: Jakub Krukowski, Patryk Kołodziejczyk uczniowie trzeciej klasy Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik oraz Adrian Stępień uczeń klasy czwartej. Do dalszego etapu krajowego zakwalifikowano tylko pięciu uczestników niestety żaden z naszym uczniów nie osiągnął liczby punktów dających mu te możliwości. Zdobywcą pierwszego miejsca tego etapu został Łukasz Myszkowski absolwent Technikum Rolniczego a obecnie student Wydziału Techniki Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek z logo organizatorów.

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przeprowadził w dniu 29 lutego 2012 roku eliminacje oddziałowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-complice, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, programy rolno środowiskowe. Na tym etapie szkołę reprezentowało siedmiu uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.  Do etapu wojewódzkiego dniu 7 marca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim zakwalifikował się Jakub Krukowski uczeń klasy III technikum. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.