OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

5 marca 2012 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach (powiat łaski) odbył się wojewódzki etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Łódzka Izba Rolnicza. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Zakres tematyczny Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2012 obejmuje: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higienę pracy, zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasi uczniowie reprezentowali jedną z dwóch szkół, której organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi biorącą udział w etapie wojewódzkim. W pierwszej części uczestnicy rozwiązali test (bardzo trudny zdaniem komisji), który wyłonił dziesięciu uczestników do części ustnej. Po części pisemnej odbył się wykład “Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – propozycje legislacyjne komisji Europejskiej” prowadzony przez p. Artura Ławniczaka – Starostę Łaskiego. Do etapu ustnego zakwalifikowali się: Jakub Krukowski, Patryk Kołodziejczyk uczniowie trzeciej klasy Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik oraz Adrian Stępień uczeń klasy czwartej. Do dalszego etapu krajowego zakwalifikowano tylko pięciu uczestników niestety żaden z naszym uczniów nie osiągnął liczby punktów dających mu te możliwości. Zdobywcą pierwszego miejsca tego etapu został Łukasz Myszkowski absolwent Technikum Rolniczego a obecnie student Wydziału Techniki Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek z logo organizatorów.