WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przeprowadził w dniu 29 lutego 2012 roku eliminacje oddziałowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-complice, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, programy rolno środowiskowe. Na tym etapie szkołę reprezentowało siedmiu uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.  Do etapu wojewódzkiego dniu 7 marca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim zakwalifikował się Jakub Krukowski uczeń klasy III technikum. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.