WOJEWÓDZKI FINAŁ XVI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

29 marca 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie wojewódzkiego finału XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Imprezie patronowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych to projekt skierowany do uczniów szkół położonych na terenie województwa łódzkiego. Główne cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja działań artystycznych młodzieży, promowanie aktywności twórczej oraz konfrontacja jej autorskich dokonań.

W XVI edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych udział wzięło 113 uczniów z 23 szkół, wśród nich uczeń naszej szkoły Robert Jabłoński z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w konkursie literackim zaprezentował dwie  prace: ,,Poświęcenie” oraz ,,Do końca”.

Za udział w poszczególnych konkursach: fotograficznym, literackim i plastycznym wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy nie zapomnieli również o złożeniu podziękowań Dyrektorom Szkół oraz nauczycielom-opiekunom.