XV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 2013

W dniach 20-23 września 2013 roku w Bednarach k/Poznania odbyła się XV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2013 zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wystawa obejmująca bogatą ofertę najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, jak co roku przyciągnęła ponad 700 wystawców z różnych krajów,  instytucje związane z rolnictwem, przedstawicieli mediów oraz tłumy zwiedzających.

Okazję do zobaczenia wystawy AGRO SHOW miała również młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  w Zduńskiej Dąbrowie.

Uczniowie mogli zapoznać się z ciekawą ofertą usług dla rolnictwa oraz uczestniczyć w pokazach maszyn na specjalnie do tego celu przygotowanych polach.

Kilkugodzinne zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej zakończyło się dla młodzieży satysfakcją a jednocześnie rozczarowaniem, gdyż w następnej takiej imprezie będą mogli uczestniczyć dopiero za rok.

 DSC07198 (Kopiowanie)DSC07200 (Kopiowanie)

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym roku odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu. Naszą szkołę na tej uroczystości reprezentował Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski wraz z młodzieżą i pocztem sztandarowym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której celebrował biskup Włocławski Wiesław Mering. Po Mszy św. wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się w auli szkolnej. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu Pan Marian Aleksiński powitał dostojnych gości, w swoim przemówieniu przedstawił historię szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, Senator RP Ireneusz Niewiarowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Dostojni goście w swoich wystąpieniach życzyli pomyślności na nowy rok szkolny. Uroczystość zakończyły występy artystyczne młodzieży szkolnej. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy tematyczne oraz prezentacja sprzętu rolniczego.

Inauguracja roku szkolnego dla 45 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to ważna uroczystość rozpoczynająca kolejny rok nauki dla kilkunastu tysięcy uczniów i słuchaczy szkół resortowych. Szkoły te cechuje m.in. współdziałanie w środowisku lokalnym, podtrzymywanie tradycji i tożsamości wsi polskiej, a także doskonałe przygotowanie absolwentów, którzy odnajdują się w nowoczesnym rolnictwie, korzystają z wszelkich dostępnych instrumentów wsparcia sektora
rolno-spożywczego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zdobyta wiedza i doświadczenie wpływają na rozwój polskiego rolnictwa i tworzenie jego pozytywnego wizerunku na świecie.

1 (Kopiowanie)2 (Kopiowanie)3 (Kopiowanie)4 (Kopiowanie)

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Wszyscy wiemy jak to jest, gdy nadchodzi kres wakacji i zbliża się nowy rok szkolny. Dla części z nas jest to powód do radości, dla pozostałych jednak początek września wywołuje stan zniechęcenia. Zacznijmy więc nowy etap edukacji optymistycznie, aby nadchodzące 10 miesięcy spędzić jak najlepiej.

Pełni sił oraz widoków na sukcesy rozpoczęli rok szkolny 2013/2014 uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, którego inauguracja odbyła się w dniu 2 września 2013 roku o godzinie 930.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który po odczytaniu listu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Stanisława Kalemby, życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Dla młodzieży klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii ten dzień to nie tylko rozpoczęcie roku, to również podsumowanie roku szkolnego 2012/2013. W związku z tym uczniowie, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły otrzymali z rąk Pana Dyrektora świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nie obyło się również bez listu gratulacyjnego, który został wręczył rodzicom Justyny Chojnackiej.

Po uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 zebrani udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

1(Kopiowanie)2 DSC07115 (Kopiowanie)3 DSC07117 (Kopiowanie)4 DSC_0013 (Kopiowanie)5 DSC07139 (Kopiowanie)6 DSC07144 (Kopiowanie)7 DSC_0003 (Kopiowanie)8 DSC_0004 (Kopiowanie)