WYJAZD EDUKACYJNY UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W RAMACH PROJEKTU CEKIN

W dniu 29 października 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym w ramach Projektu „Wzmacnianie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

Uczestnicy projektu, poznali w praktyce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwiedzili turbinę wiatrową oraz obejrzeli kotłownię ekologiczną bazującą na spalaniu biomasy w gospodarstwie przedsiębiorcy rolnego w miejscowości Karolew koło Kutna.

Pomysł na prowadzenie gospodarstwa Eko – Agroturystycznego uczniowie mogli poznać podczas wizyty w kolejnym gospodarstwie położonym na skraju województwa warmińsko-mazurskiego, w miejscowości Kurzętnik.  Zwiedzili również muzeum w Brodnicy. 

Celem wyjazdu było ukierunkowanie uczniów na własny rozwój zawodowy związany z rolnictwem ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii.

DSCN8510 (Kopiowanie)DSCN8554 (Kopiowanie)DSCN8559 (Kopiowanie)DSCN8569 (Kopiowanie)DSCN8571 (Kopiowanie)DSCN8572 (Kopiowanie)DSCN8575 (Kopiowanie)DSCN8584 (Kopiowanie)DSCN8587 (Kopiowanie)DSCN8609 (Kopiowanie)DSCN8621 (Kopiowanie)DSCN8624 (Kopiowanie)DSCN8639 (Kopiowanie)DSCN8646 (Kopiowanie)DSCN8652 (Kopiowanie)DSCN8668 (Kopiowanie)DSCN8672 (Kopiowanie)DSCN8674 (Kopiowanie)

 

REALIZUJEMY PROJEKT LdV „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” realizuje projekt „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowaniawraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech.

Projekt realizowany jest od 1.10.2013r. do 30.06.2014r.  zakłada nabycie umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych opryskiwaczy z uwzględnieniem wykonywania zabiegów, zgodnie z zasadami ochrony roślin, ochrony środowiska i przepisami prawa europejskiego, która będzie prowadziła do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienie ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach tego projektu 18 uczniów odbędzie 2 tygodniowy staż w DEULA Nienburg w dniach 30.03.2014 -12.04.2014.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez  Ośrodek Duela Nienburg. Potwierdzenie  odbycia stażu zawodowego wystawi również Szkoła.  Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobility.

Zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów II i III klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Dwuetapową kwalifikację przeprowadzi komisja.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest wypełnienie formularza deklaracji wstępnej udziału w projekcie.

Analiza formularzy pozwoli wyłonić komisji 25 uczniów. Osoby te  przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji – kwalifikacji końcowej, w której decydującym kryterium będą:

·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5 punktów max)

·         rozmowa kwalifikacyjna (2 punktów max)

·         kompetencje językowe (3 punktów max)

·         zachowanie ucznia (5 punktów max)

Zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.

W wyniku kwalifikacji końcowej zostanie wyłonionych 18 osób oraz 3 osoby rezerwowe.

JESTEM Z WAMI…

21 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Na to spotkanie zaprosiliśmy Państwa Annę i Jana Koczywąs, którzy przekazali całej społeczności szkolnej swoje życiowe świadectwo wielkiej wiary i nadziei, połączone z bezpośrednim wstawiennictwem papieża Jana Pawła II.

DSC_0137 (Kopiowanie)DSC_0141 (Kopiowanie)DSC_0142 (Kopiowanie)DSC_0150 (Kopiowanie)DSC_0151 (Kopiowanie)DSC_0153 (Kopiowanie)DSC_0155 (Kopiowanie)DSC_0157 (Kopiowanie)

“SPOTKANIE PRZY STOLE – ŁĄCZY NAS CHLEB”

W sobotę 19 października bieżącego roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miało miejsce doniosłe wydarzenie, które zapewne na długo zapadnie w pamięci uczniów oraz okolicznych mieszkańców, a mianowicie uroczystość pod nazwą: „Spotkanie przy stole – łączy nas chleb”, której organizatorem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przygotowaniach do tego przedsięwzięcia, które trwały wiele dni, zaangażowali się pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszyscy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, którzy nie szczędzili wysiłku oraz starań do tego, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Już w piątek 18 października na teren naszej placówki zaczęli zjeżdżać się przedstawiciele szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z całej Polski, a ostatni z nich dotarli na miejsce w sobotę w godzinach porannych. Do godziny 23 w piątek trwały ostatnie prace wykończeniowe stoisk, których efekty można było podziwiać rankiem 19 października.

W końcu nadeszła długo oczekiwana chwila kiedy to około godziny 1000 przybyły na terem szkoły Wiceminister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Tadeusz Nalewajk ( Podsekretarz Stanu w MRiRW) wraz z dyrektorem szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, panem Stanisławem Kosmowskim oficjalnie rozpoczęli uroczystości pod hasłem: „Spotkanie się przy stole – łączy nas chleb”. Wśród wielu znamienitych gości zaszczycających swoją obecnością te doniosłe wydarzenie wymienić można: posła na sejm Rzeczypospolitej – pana Cezarego Olejniczaka, panią Marię Sondij Korulczyk – Dyrektora Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panią Zofię Stypińską pełniącą funkcję Zastępcy Dyrektora w tym samym Departamencie czy też pana Pawła Bejdę – Wicewojewodę Łódzkiego. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych takich jak: pan Krzysztof Figat – Starosta Powiatu Łowickiego czy pan Jarosław Kwiatkowski – Wójt Gminy Zduny. Nie sposób wymienić wszystkich zaproszonych na tę uroczystość gości, ale z całą pewnością można stwierdzić, iż ich udział na pewno przyczynił się w sposób znaczący do podniesienia rangi uroczystości.

W trakcie Spotkania można było podziwiać  stoiska 45 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a obsługiwanych przez uczennice i uczniów  w przepięknych strojach regionalnych. Oczywiście nieodzownym elementem tego typu atrakcji była także degustacja potraw pochodzących z wszystkich regionów Polski. Uczniowie naszej szkoły ubrani w piękne stroje łowickie wraz lokalnymi smakołykami na pewno godnie reprezentowali nasz region.

Oprócz szkół swoje stoiska zaprezentowały również lokalne firmy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i różnego rodzaju instytucje pragnące wpisać się w ideę wspólnego promowania oferty edukacyjnej polskich szkół rolniczych oraz wartości płynących z polskiej wsi, która przecież od najdawniejszych czasów stała na straży tradycji i tożsamości narodowej.

Przez cały czas trwania spotkania w sali konferencyjnej szkoły w Zduńskiej Dąbrowie odbywały się wykłady na  temat:

– „ Zrzeszanie się rolników jako element podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych”;

– „Podsumowanie PROW 2007-2013 oraz założenia nowego okresu programowania 2014-2020”.

Z kolei w budynku praktycznej nauki zawodu odbywały się warsztaty z pieczenia chleba kierowane do młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzone przez panią Teresę Kaczor, podczas których można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących technik pieczenia chleba, a nawet samemu upiec chleb.

Całość uroczystości, prowadzonej przez idola młodzieży – Artura Chamskiego, uświetniały występy zespołów takich jak: Zespół Folklorystyczny „Ustronie”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”, Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, grupa taneczna „Funky Dreams” i Szkoła Tańca „Art Station” oraz koncerty: zespołu „AtmoSfera Band” i najbardziej rozpoznawalnego artysty tego dnia czyli Gabriela Fleszara.

Punktem kulminacyjnym Spotkania było ogłoszenie wyników konkursu na wypieczenie najpiękniejszego chleba zawierającego elementy PROW 2007-2013 oraz logotypy PROW 2007-2013. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, drugie ZSCKR w Suwałkach, a trzecie ZSCKR w Boninie. Reprezentanci naszej szkoły wraz z innymi uczestnikami wydarzenia otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Wierzymy, że następnym razem to my będziemy górą i nie pozostawimy wątpliwości co do tego, który region Polski serwuje najlepsze specjały podbijające podniebienia prawdziwych koneserów polskiej sztuki kulinarnej.

DSC_0172 (Kopiowanie)DSC_0297 (Kopiowanie)DSC_0301 (Kopiowanie)DSC_0303 (Kopiowanie)DSC_0387 (Kopiowanie)DSC_0127 (Kopiowanie)DSC_0232 (Kopiowanie)DSC_0234 (Kopiowanie)DSC_0236 (Kopiowanie)DSC_0423 (Kopiowanie)DSC_0448 (Kopiowanie) DSC_0456 (Kopiowanie)DSC_0460 (Kopiowanie)DSC_0481 (Kopiowanie)DSC_0540 (Kopiowanie)DSC_0501 (Kopiowanie)DSC_0510 (Kopiowanie)DSC_0562 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0619 (Kopiowanie)DSC_0644 (Kopiowanie)DSC_0656 (Kopiowanie)DSC_0676 (Kopiowanie)DSC_0679 (Kopiowanie)DSC_0681 (Kopiowanie)DSC_0717 (Kopiowanie)DSC_0723 (Kopiowanie)DSC_0724 (Kopiowanie)DSC_0808 (Kopiowanie)DSC_0840 (Kopiowanie)DSC_0934 (Kopiowanie)DSC_0953 (Kopiowanie)DSC_0967 (Kopiowanie)DSC_0034 (Kopiowanie)DSC_0081 (Kopiowanie)DSC_0092 (Kopiowanie)<a

DSC_0101 (Kopiowanie)DSC_0134 (Kopiowanie)

ZAPROSZENIE

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

STANISŁAW KALEMBA

ma zaszczyt zaprosić

na wydarzenie

”Spotkanie przy stole –

łączy nas chleb”

HARMONOGRAM    SPOTKANIA

19 października 2013 roku, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie (powiat łowicki)

„Spotkania przy stole – łączy nas chleb  organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych na temat PROW 2007-2013 z udziałem przedstawicieli szkół rolniczych”.

 

HALA NAMIOTOWA

godz.9.30 Otwarcie Wydarzenia – Prezentacja szkół rolniczych – ekspozycja i zwiedzanie podczas całego dnia Wydarzenia 

godz.9.45 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz.10.00 Występy artystyczne: Ustronie, Boczki Chełmońskie, Kalina   

godz.12.30 Ogłoszenie wyników konkursu na NAJPIĘKNIEJSZY BOCHEN CHLEBA

godz.13.00 Występy artystyczne: Funcy Dreems, Czadowe Gitary, Art.-station, Gabriel Fleszar

godz.16.00 Zakończenie Wydarzenia.

 

BUDYNEK 1 (WYKŁADY)

godz.10.30 Zrzeszanie się rolników jako element podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych – Ireneusz Drozdowski, Naczelnik Wydziału Spółdzielczości Rolniczej i Grup Producentów Rolnych w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki

 

godz.11.45-12.00 Przerwa

 

godz.12.00-12.45 Podsumowanie PROW 2007-2013 oraz założenia nowego okresu programowania 2014-2020 – Przemysław Saltarski, Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

godz.12.45-13.00 Przerwa

 

godz.13.00-14.00 Rola chleba we współczesnym świecie – Walentyna Rakiel-Czarnecka – Prezes Fundacji Dobre Życie

BUDYNEK 2 Prezentacja firm

region łowicki 

BUDYNEK 3

Godz.11.00-14.00 Warsztaty z pieczenia chleba

BOISKO SZKOLNE

godz. 12.00 Grochówka wojskowa – kuchnia polowa

godz.13.00 Pieczenie dzika – Nadleśnictwo Łowicz

CENTRALNE OBCHODY DEN W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

W dniu 11 października 2013 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W obchodach uczestniczył Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW Pani Maria Sondij – Korulczyk oraz inni przedstawiciele resortu, kuratorium oświaty i władz samorządowych.

 Nauczyciele szkół rolniczych otrzymali z okazji DEN nagrody i wyróżnienia (Krzyże Zasługi, Medale MEN, odznaki “Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagrody Ministra Edukacji Narodowej). Z radością informujemy, iż z naszej szkoły nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły. W ubiegłym roku szkolnym pod kierunkiem Pani wicedyrektor wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Jestem szefową” zdobyła uczennica Arletta Litwinowicz. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała Pani Bogumiła Łaniecka, nauczycielka produkcji zwierzęcej, która przygotowała laureata etapu centralnego Olimpiady  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”. Piotr Jadczak obecnie uczeń klasy IV Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii zajął III miejsce w kraju.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

DSCN4521 (Kopiowanie)DSCN4537 (Kopiowanie)DSCN4495 (Kopiowanie)DSCN4496 (Kopiowanie)DSCN4578 (Kopiowanie)DSCN4510 (Kopiowanie)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Oświecać umysły, dać szeroki światopogląd,

Rozbudzać poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości…

                                                                   (Jadwiga Dziubińska)

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy pomocy wychowawców, zorganizowali uroczysty apel.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Następnie Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski złożył życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi, podziękował za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły docenił również ich pracę wręczając wyróżnionym Nagrody Dyrektora.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły. Uczniowie klas maturalnych, którzy dotychczas reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym, przekazali go swoim młodszym kolegom.

Następnie, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się w część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nadszedł też czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas trzecich.

W tym dniu obchodzimy również dzień Patrony Szkoły – Jadwigi Dziubińskiej. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

DSC_0086 (Kopiowanie)DSC_0087 (Kopiowanie)DSC_0093 (Kopiowanie)DSC_0098 (Kopiowanie)DSC_0099 (Kopiowanie)DSC_0149 (Kopiowanie)DSC_0136 (Kopiowanie)DSC_0174 (Kopiowanie)