CENTRALNE OBCHODY DEN W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

W dniu 11 października 2013 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W obchodach uczestniczył Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW Pani Maria Sondij – Korulczyk oraz inni przedstawiciele resortu, kuratorium oświaty i władz samorządowych.

 Nauczyciele szkół rolniczych otrzymali z okazji DEN nagrody i wyróżnienia (Krzyże Zasługi, Medale MEN, odznaki “Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagrody Ministra Edukacji Narodowej). Z radością informujemy, iż z naszej szkoły nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły. W ubiegłym roku szkolnym pod kierunkiem Pani wicedyrektor wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Jestem szefową” zdobyła uczennica Arletta Litwinowicz. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała Pani Bogumiła Łaniecka, nauczycielka produkcji zwierzęcej, która przygotowała laureata etapu centralnego Olimpiady  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”. Piotr Jadczak obecnie uczeń klasy IV Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii zajął III miejsce w kraju.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

DSCN4521 (Kopiowanie)DSCN4537 (Kopiowanie)DSCN4495 (Kopiowanie)DSCN4496 (Kopiowanie)DSCN4578 (Kopiowanie)DSCN4510 (Kopiowanie)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Oświecać umysły, dać szeroki światopogląd,

Rozbudzać poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości…

                                                                   (Jadwiga Dziubińska)

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy pomocy wychowawców, zorganizowali uroczysty apel.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Następnie Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski złożył życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi, podziękował za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły docenił również ich pracę wręczając wyróżnionym Nagrody Dyrektora.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły. Uczniowie klas maturalnych, którzy dotychczas reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym, przekazali go swoim młodszym kolegom.

Następnie, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się w część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nadszedł też czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas trzecich.

W tym dniu obchodzimy również dzień Patrony Szkoły – Jadwigi Dziubińskiej. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

DSC_0086 (Kopiowanie)DSC_0087 (Kopiowanie)DSC_0093 (Kopiowanie)DSC_0098 (Kopiowanie)DSC_0099 (Kopiowanie)DSC_0149 (Kopiowanie)DSC_0136 (Kopiowanie)DSC_0174 (Kopiowanie)