WYJAZD EDUKACYJNY UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W RAMACH PROJEKTU CEKIN

W dniu 29 października 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym w ramach Projektu „Wzmacnianie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

Uczestnicy projektu, poznali w praktyce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwiedzili turbinę wiatrową oraz obejrzeli kotłownię ekologiczną bazującą na spalaniu biomasy w gospodarstwie przedsiębiorcy rolnego w miejscowości Karolew koło Kutna.

Pomysł na prowadzenie gospodarstwa Eko – Agroturystycznego uczniowie mogli poznać podczas wizyty w kolejnym gospodarstwie położonym na skraju województwa warmińsko-mazurskiego, w miejscowości Kurzętnik.  Zwiedzili również muzeum w Brodnicy. 

Celem wyjazdu było ukierunkowanie uczniów na własny rozwój zawodowy związany z rolnictwem ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii.

DSCN8510 (Kopiowanie)DSCN8554 (Kopiowanie)DSCN8559 (Kopiowanie)DSCN8569 (Kopiowanie)DSCN8571 (Kopiowanie)DSCN8572 (Kopiowanie)DSCN8575 (Kopiowanie)DSCN8584 (Kopiowanie)DSCN8587 (Kopiowanie)DSCN8609 (Kopiowanie)DSCN8621 (Kopiowanie)DSCN8624 (Kopiowanie)DSCN8639 (Kopiowanie)DSCN8646 (Kopiowanie)DSCN8652 (Kopiowanie)DSCN8668 (Kopiowanie)DSCN8672 (Kopiowanie)DSCN8674 (Kopiowanie)