ADAM GŁOWACKI STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Adam Głowacki uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie został tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Adam wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach  – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 5.11.

Adam, wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest historia, numizmatyka i gra na akordeonie. W przyszłości chciałby studiować technikę rolniczą i zostać dobrze prosperującym przedsiębiorcą rolnym.  Pochodzi ze Złakowa, wsi położonej w gminie Zduny.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

zdjęcie Adama Głowackiego-stypendsty PRM (Kopiowanie)

XXI WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

W dniu 6 listopada 2013 roku w Bratoszewicach odbyły się Eliminacje Oddziałowe  XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim około 40 osób. Byli to uczniowie szkół rolniczych oraz producenci rolni, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Janusz Błachowicz, Adam Lisiecki, Michał Wasilewski oraz ich młodsi koledzy z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek i Adam Głowacki.

Do finałowej 10-tki zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły: Kamil Kucharski, który zajął I miejsce uzyskując z testu 26 punktów na 30 możliwych do zdobycia oraz kolejno Janusz Błachowicz zajmując III miejsce, Adam Lisiecki – IV, Karol Wybraniec – V, Michał Wasilewski – VI zaś Błażej Staniaszek – IX miejsce.

Uczniowie również godnie reprezentowali ZSCKR w II etapie XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, który odbył się 20 listopada 2013 roku w Bratoszewicach.

Tym razem w olimpiadzie wzięło udział 30 osób z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, spośród których wyłoniono 10 finalistów. Po części testowej najlepsi przystąpili do etapu ustnego. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania konkursowe z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które korzysta z funduszy unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) oraz stosuje Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej.

Po części ustnej Błażej Staniaszek zajął 8-miejsce.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

 

PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

W dniu 14 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przeprowadzono próbną ewakuację.

Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły.

Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów, w chwili akcji ewakuacyjnej złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności oraz stanie zdrowia podopiecznych. Po odwołaniu zagrożenia wszyscy wrócili do klas.

Choć przeprowadzona ewakuacja wypadła bardzo dobrze, mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać zdobytych w tym dniu umiejętności.

CAM00353 (Kopiowanie)

LEKCJA HISTORII INACZEJ

W środę 13 listopada uczniowie klasy I TW, I TR, i I TAK wraz z wychowawcami pojechali na wycieczkę do Płocka.

Najpierw młodzież udała się do kina na film pt. „ Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii zdobywcy Oscara Andrzeja Wajdy. W rolę wielkiego Polaka – Lecha Wałęsy wcielił się Robert Więckiewicz, a Danutę Wałęsę zagrała Agnieszka Grochowska. Film w bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawiał wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, gdy trwał komunizm. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak tworzyła się Solidarność. Poza wątkami historycznymi, film ukazywał również sytuację rodzinną związkowego przywódcy, który miał wieść zwyczajne życie, a został wtłoczony w sam środek dziejowych wydarzeń. Film z pewnością pomógł zrozumieć jak ważne były działania Lecha Wałęsy nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy i Świata, czego uhonorowaniem była Pokojowa Nagroda Nobla. 

Po wyjściu z kina długo trwały dyskusje na temat filmu.

Następnie wszyscy odbyli spacer po płockiej starówce, a potem udali się do Muzeum Mazowieckiego.

Młodzież wzięła tam udział w dwóch lekcjach, mając tym samym możliwość zweryfikowania i poszerzenia swych wiadomości na temat kultury Młodej Polski. Szczególne zainteresowanie wzbudziły liczne bibeloty i nieznane nam dziś przedmioty, które łączyły w sobie funkcje użytkowe i estetyczne. Ciekawa ekspozycja ukazująca realia życia przełomu wieków bardzo się wszystkim spodobała. Pozwoliła ona lepiej poznać kulturę tej epoki, zrozumieć jej różnorodność i specyfikę.

Jak wyglądało życie mieszczan na przełomie XIX i XX wieku? Jakie tematy dominowały w twórczości młodopolskich artystów? Kim byli filistrzy? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwali uczniowie klas pierwszych w  Muzeum Secesji.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni i już planują kilkudniową wycieczkę w góry. Ale to dopiero za rok… tak obiecali wychowawcy.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W piątek 8 listopada 2013 roku o godzinie 1100 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyła się akademia z okazji obchodów 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów klas drugich pod kierownictwem nauczyciela historii – pana Łukasza Jankowskiego. Uroczystość odbyła się w niedawno oddanej do użytku sali konferencyjnej, w której oprócz nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie zgromadzili się nauczycielei uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowych Zdunach.

Tło historyczne i oprawę plastyczną  stanowiły narodowe flagi, dekoracje patriotyczne przedstawiające: postać Józefa Piłsudskiego, mapę odrodzonej II Rzeczypospolitej, godło II Rzeczypospolitej oraz hasło przewodnie apelu – słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”  mające za celu uświadomienie młodym ludziom, iż odzyskana niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, pielęgnować, kultywować wartości patriotyczne bo w przeciwnym razie staniemy się narodem pustym, wyzbytym z podstawowych cech określających naszą świadomość niepodległościową.

Akademia rozpoczęła się od pięknej pieśni patriotycznej „Ojczyzno Ma” autorstwa księdza Stefana Ceberka, którą odśpiewała uczennica klasy drugiej Technikum Weterynarii – Ewelina Popławska zbierając burzę oklasków za swój występ. Utwór ten w wykonaniu Eweliny Popławskiej stał się już niemal tradycyjnym elementem obchodów wszystkich ważniejszych świąt narodowych w Zespole Szkół w Zduńskiej Dąbrowie i za każdym razem wzbudza wśród audytorium poczucie dumy i wzruszenia niosąc przy tym ogromny ładunek pozytywnych uczuć patriotycznych.

W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali wszystkim zebranym rys historyczny ukazujący etapy dochodzenia Polaków do niepodległości aż do roku 1918, przeplatany przepięknymi wierszami J. Szczepkowskiego, E. Słońskiego, W. Bełzy oraz znanymi pieśniami patriotycznymi takimi jak: „Pierwsza brygada”, „Piechota”, „Kadrowa”, „Przybyli Ułani”, „Wojenko, Wojenko”, „Warczą karabiny” i oczywiście „Rota” odśpiewana przez uczennicę klasy drugiej Technikum Architektury Krajobrazu – Martę Kowalczyk.

Na koniec głos zabrał nauczyciel historii – pan Łukasz Jankowski, który zacytował słowa papieża Jana Pawła II odnoszące się do istoty pojęcia patriotyzmu, a całość podsumowała wicedyrektor ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – pani Zofia Rosa, która podziękowała uczniom klas drugich i ich opiekunowi za przygotowanie niezwykle wartościowego pod względem edukacyjnym, ale i ujmującego pod kątem emocjonalnym przedstawienia patriotycznego.

DSC_0205 (Kopiowanie)DSC_0207 (Kopiowanie)DSC_0215 (Kopiowanie)DSC_0224 (Kopiowanie)DSC_0231 (Kopiowanie)DSC_0234 (Kopiowanie)

WIZYTA EKSPERTA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU CEKIN

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”w dniu 30 października 2013 roku odbyło się bardzo interesujące dla uczniów spotkanie z ekspertem, Panem Witoldem Buraczyńskim –  praktykiem biznesu i doradcą biznesowym. Wizyta eksperta w szkole była dopełnieniem i rozwinięciem procesu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu. W bardzo ciekawych warsztatach związanych z szeroko rozumianą  przedsiębiorczością oraz zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianym zagadnieniem i zaangażowani w wykonywane ćwiczenia. Zdobyli również istotne informacje na temat perspektyw na rynku pracy, a niektórzy złapali „bakcyla” do tego aby w przyszłości otworzyć własną firmę.

DSC_0182 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0199 (Kopiowanie)DSC_0202 (Kopiowanie)