ADAM GŁOWACKI STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Adam Głowacki uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie został tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Adam wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach  – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 5.11.

Adam, wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest historia, numizmatyka i gra na akordeonie. W przyszłości chciałby studiować technikę rolniczą i zostać dobrze prosperującym przedsiębiorcą rolnym.  Pochodzi ze Złakowa, wsi położonej w gminie Zduny.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

zdjęcie Adama Głowackiego-stypendsty PRM (Kopiowanie)