WIZYTA EKSPERTA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU CEKIN

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”w dniu 30 października 2013 roku odbyło się bardzo interesujące dla uczniów spotkanie z ekspertem, Panem Witoldem Buraczyńskim –  praktykiem biznesu i doradcą biznesowym. Wizyta eksperta w szkole była dopełnieniem i rozwinięciem procesu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu. W bardzo ciekawych warsztatach związanych z szeroko rozumianą  przedsiębiorczością oraz zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianym zagadnieniem i zaangażowani w wykonywane ćwiczenia. Zdobyli również istotne informacje na temat perspektyw na rynku pracy, a niektórzy złapali „bakcyla” do tego aby w przyszłości otworzyć własną firmę.

DSC_0182 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0199 (Kopiowanie)DSC_0202 (Kopiowanie)