MODERNIZACJA KOTŁOWNI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  miała za zadanie zmniejszenie emisji gazów do atmosfery pochodzących ze spalania węgla. Zadanie to zostało zrealizowane przez ograniczenie ilości kotłowni  oraz przez wymianę pieca węglowego na dwa piece na biomasę. Obiekty szkolne w Zduńskiej Dąbrowie są usytuowane na dużej powierzchni i ogrzewane są przez 3 kotłownie węglowe. Działanie jakie podjęliśmy prowadzą do zmniejszenia ilości kotłowni i oraz wymiany źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne z wykorzystaniem  biomasy (pelet,  który jest paliwem ekologicznym, nie wprowadzającym zanieczyszczeń do środowiska).

Kotłownia modernizowana stanowi główne zasilanie w energię cieplną budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Budynek szkolny jest przeznaczony na cele edukacyjne. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie zawodów związanych z rolnictwem. Aktualnie kształci się tutaj młodzież i osoby dorosłe.

Kotłownia jest zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku szkoły. Po modernizacji kotłownia ogrzewa oprócz szkoły dodatkowo jeszcze dwa budynki: budynek sali gimnastycznej i budynek praktycznej nauki zawodu. Piece w kotłowni  ustawione są w systemie tandem (jeden piec główny, drugi wspomagający). Kotłownia i system ogrzewania wody użytkowej są wspomagane przez instalację solarną. Koszt całkowity zadania  265. 000,00 PLN, dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło 212.000,00 PLN pozostałą część kosztów stanowił wkład własny.

Kotłownia jest dobrym przykładem dla uczniów i ich rodziców, pokazującym jak  we własnych domach zastosować systemy c.o. z wykorzystaniem paliw odnawialnych. Szkoła zamierza poszerzyć ofertę kształcenia młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii. Taka kotłownia jest dobrym przykładem nowoczesnych rozwiązań na bazie,  których można będzie demonstrować praktyczne rozwiązania.

Informacje o nowoczesnej kotłowni upowszechniane są w środowisku uczniów i rodziców oraz mieszkańców powiatu łowickiego i gminy Zduny.

 WWW.wfosigw.lodz.pl

DSC_0344 (Kopiowanie)DSC_0351 (Kopiowanie)DSC_0352 (Kopiowanie)DSC_0356 (Kopiowanie)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOŻONARODZENIOWA KARTKA”

W dniu 20 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa Kartka”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik, p. Katarzyna Jóźwik – Jaworska i p. Paweł Kudelski. Konkurs skierowany był do uczniów szkoły.

Do konkursu przystąpiło 12 osób. Niezależne jury oceniało prace zarówno pod względem pomysłowości, oryginalności, estetyki wykonania, wkładu pracy, jak i ogólnego wyrazu artystycznego oraz nawiązania do tradycji lokalnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni – otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (książki, zastawy artystyczne, kubki oraz słodycze).

Wyniki konkursu:

I miejsce:

Ewelina Maciak – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Małgorzata Sęk – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

III miejsce:

Sylwia Strzelczyk – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Wyróżnione prace :

Beata Grabska – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Bartłomiej  Fijałkowski – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

DSC_0287 (Kopiowanie)DSC_0289 (Kopiowanie)DSC_0293 (Kopiowanie)DSC_0295 (Kopiowanie)

 

WIGILIJNY WIECZÓR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dzień 19 grudnia 2013 roku niewątpliwie zapisze się kolejnymi, wielkimi zgłoskami w historii organizowania uroczystości wigilijnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

To szczególny czas, w którym uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły poświęcają swój czas i tytaniczną wręcz pracę dla stworzenia świątecznej, iście rodzinnej atmosfery podopiecznym Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. W tym roku odwiedziło nas 34 wychowanków i 3 wychowawców wraz z panią wicedyrektor Joanną Bigielmajer. Wszyscy zostali serdecznie przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie – pana Stanisława Kosmowskiego, a dzieci już po chwili znalazły się w objęciach młodzieży, która jak co roku zajęła się organizacją czasu dla najmłodszych podopiecznych Domu Dziecka w Gostyninie.

Program uroczystości rozpoczęły oczywiście Jasełka przygotowane przez młodzież z internatu pod kierunkiem wychowawców: pani Sylwii Jabłońskiej i pani Kingi Dzik. Barwne stroje, przepiękne kolędy, podniosła atmosfera zakrapiana elementami humoru sprawiły, iż widzowie z uwagą wsłuchiwali się w bożonarodzeniowy spektakl.

Po owacjach publiczności dla młodych aktorów głos zabrał dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który podziękował wszystkim zebranym za wkład w organizację wieczerzy wigilijnej składając przy tym bożonarodzeniowe życzenia, które po pobłogosławieniu opłatka przez księdza prałata Bolesława Stokłosę stały się udziałem wszystkich zebranych.

Teraz uroczystość przeniosła się z sali wykładowej na stołówkę szkoły w Zduńskiej Dąbrowie gdzie przybyli goście zastali przepięknie udekorowane pomieszczenia z suto zastawionymi stołami, pełnymi przeróżnych wigilijnych potraw.

Spożywanie posiłków umilały wszystkim zgromadzonym pieśni i kolędy w wykonaniu ”Kapeli Jaśka”, której członkowie przebrani w regionalne, łowickie stroje podkreślili także ludowy charakter religijnej uroczystości skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

W końcu nadeszła długo oczekiwana przez dzieci chwila, w której na holu w towarzystwie zaprzyjaźnionego elfa pojawił się Święty Mikołaj. Zgodnie z tradycją każdy podopieczny Domu Dziecka w Gostyninie otrzymał  prezent, a Święty Mikołaj w tym roku okazał się bardzo wymagający „nękając” naszych milusińskich oczekiwaniami co do recytowania wierszyków czy też śpiewania kolęd. Dzieci okazały się jednak niezwykle zaradne i uczyniły zadość oczekiwaniom Świętego Mikołaja, który nie miał już najmniejszych wątpliwości, że wychowankom z Gostynina prezenty należą się z całą stanowczością. Na koniec uroczystości wsparcia Świętemu Mikołajowi udzielił dyrektor Kosmowski, który na ręce pani dyrektor Piotrowskiej przekazał resztę prezentów dla podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej przez Nią kierowanej.

Niestety po chwilach radości przyszedł czas na emocje troszkę mniej pożądane, związane z pożegnaniem naszych cudownych gości z Gostynina. Społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie uczynili to z żalem, powagą, ale i nadzieją, iż czas do następnej Wigilii upłynie bardzo szybko, a wtedy znów przywitają Ich z otwartymi rękoma.

DSC_0063 (Kopiowanie)DSC_0084 (Kopiowanie)DSC_0086 (Kopiowanie)DSC_0087 (Kopiowanie)DSC_0091 (Kopiowanie)DSC_0092 (Kopiowanie)DSC_0095 (Kopiowanie)DSC_0097 (Kopiowanie)DSC_0107 (Kopiowanie)DSC_0110 (Kopiowanie)DSC_0116 (Kopiowanie)DSC_0118 (Kopiowanie)DSC_0123 (Kopiowanie) DSC_0136 (Kopiowanie)DSC_0156 (Kopiowanie)DSC_0157 (Kopiowanie)DSC_0159 (Kopiowanie)DSC_0197 (Kopiowanie)DSC_0202 (Kopiowanie)DSC_0203 (Kopiowanie)DSC_0208 (Kopiowanie)DSC_0213 (Kopiowanie)DSC_0214 (Kopiowanie)DSC_0218 (Kopiowanie)DSC_0224 (Kopiowanie)DSC_0228 (Kopiowanie)DSC_0263 (Kopiowanie)DSC_0277 (Kopiowanie)

 

WYJAZD SZKOLENIOWY DO WARSZAWY

W dniach 16 – 19 grudnia 2013 roku grupa uczniów z klasy II i III Technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik wraz z opiekunami uczestniczyła w zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkoleniu o tematyce z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020.

Podczas szkolenia młodzież miała okazję zapoznać się m.in. z:

– efektami PROW na lata 2007 – 2013,

– projektem PROW na lata 2014 – 2020,

– treścią programu „Poznaj Dobrą Żywność”,

– informacjami o polskich produktów regionalnych i tradycyjnych,

– wykładem na temat „Zrzeszania się rolników, jako element podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych”. 

Poza wykładami uczniowie uczestniczyli w 2 wycieczkach. Podczas pierwszej wycieczki młodzież odwiedziła PGR Folwark Bródno (Warszawskie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji), gdzie oprócz zwiedzania folwarku atrakcją wycieczki była możliwość przejażdżki konno oraz ognisko na zakończenie warsztatów. Druga wycieczka odbyła się do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie. Na miejscu uczniowie mieli okazję poznać historię gospodarstwa i zasady jego funkcjonowania oraz usłyszeli wykład o znaczeniu trzmieli w zapylaniu roślin. Ponadto mogli zobaczyć „na żywo” jak wygląda serownia i piekarnia, w których płody rolne otrzymywane w gospodarstwie przerabiane są na sery szwajcarskie oraz ekologiczny chleb razowy. Na zakończenie wizyty młodzież miała możliwości wzięcia udziału w warsztatach wyrobu chleba połączonych z degustacją wyrobów tegoż gospodarstwa.

Wieczorami młodzież podziwiała Bożonarodzeniową iluminację, która rozświetla Warszawę. Ogromne wrażenie robiła choinka, której czubek sięga do wieży Zamku Królewskiego. Przejeżdżając  Traktem Królewskim uczniowie podziwiali kolorowe lampki, bombki i drzewa oplecione światełkami.

 Zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie są zgodni, iż był to udany i owocny wyjazd do stolicy.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

WYJAZD DO TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI

W dniu 17 grudnia 2013 roku uczniowie klas pierwszych mieli możliwość udziału w spektaklu NEXT-EX Juliusza Machulskiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi.

Sztuka Juliusza Machulskiego to współczesna opowieść oparta na obyczajowym motywie przedstawienia rodzicom nowego narzeczonego córki jedynaczki. Ta niełatwa konfrontacja w zabawny sposób ujawnia prawdziwe oblicze biorących w niej udział bohaterów.

Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla swojej „królewny”. Żaden
z przyprowadzanych przez córkę chłopców nie jest w jego oczach odpowiednim kandydatem do jej ręki, i dlatego każdy po serii trudnych pytań sprawdzających znajomość literatury, języków obcych i geopolityki, staje się tytułowym „next-ex”. To podsuwa córce pewien pomysł… pokona szacownego ojca jego własną bronią. Przeprowadzona przez nią mistyfikacja ujawnia jak zgubne mogą okazać się nadmierne ambicje rodziców, a ostatecznie najważniejsza jest miłość.

W “Next-Ex” młodsze pokolenie daje starszemu porządną lekcję. Młodzi domagają się, by rozmawiać z nimi, a nie z podszytym lękami “wyobrażeniem o nich”. Machulski nie moralizuje, a jednak uczy…

Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozbudzanie zainteresowań teatrem, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej oraz obcowania ze sztuką.

WP_000262 (Kopiowanie)

 

STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY Z REGIONU ŁÓDZKIEGO

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Teatrze Wielkim uczniowie z regionu łódzkiego otrzymali z rąk Wicemarszałka województwa Artura Bagieńskiego roczne stypendium na wydatki edukacyjne przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się Piotr Jadczak – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia dla zdolnej młodzieży z regionu łódzkiego  przyznawane są w ramach projektu ,,Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”.

„ŚWIĄTECZNA PUCHA DLA SIERŚCIUCHA”

Pod radosnym hasłem: „Świąteczna pucha dla sierściucha”, w ramach ogólnopolskiej akcji: „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę!”, odbywa się miesięczna (1-26 grudnia) zbiórka charytatywna zorganizowana pod opieką Stowarzyszenia Cztery Łapy w Łowiczu. Akcja mająca na celu zebranie karmy dla psów i kotów, pomaga w doposażeniu schronisk dla zwierząt w tych trudnych, zimowych warunkach. W miniony weekend 14-15 grudnia 2013 roku, w łowickim markecie Kaufland odbyła kolejna taka zbiórka. Uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariatu (Marta Kowalczyk, Kamila Perzyńska, Dominika Mika, Patrycja Flis, Dawid Anyszewski, Łukasz Kowalski i Mariusz Stokowski).

Zebrane produkty zostaną przekazane m.in. dla łowickiego Schroniska dla psów, które cotygodniowo w ramach wolontariatu odwiedzają nasi uczniowie.

Kaufland 001 (Kopiowanie)Kaufland 003 (Kopiowanie)Kaufland 004 (Kopiowanie)Kaufland 007 (Kopiowanie)

UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NAJLEPSZY W V KONKURSIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W dniu 11 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał V  Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W tym roku szkolnym w Konkursie wzięło udział 480 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. W eliminacjach szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 55 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 7.

 Etap wojewódzki konkursu obejmował dwie części: pisemną i ustną.

Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań w ciągu 30 minut.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami z testu – będących jednocześnie finalistami konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów z testu o kolejności decydował czas jego rozwiązania. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

W ostatecznej rywalizacji uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Piotr Jadczak zajął miejsce pierwsze.

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Piotr otrzymał tablet i wiele innych nagród ufundowanych między innymi  przez Kasę Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar za promowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa pracy.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Rolnictwo indywidualne pod względem możliwości kontrolowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest nietypowym sektorem polskiej gospodarki. Posiadanie gospodarstw na własność oraz samozatrudnienie rolników ogranicza kontrolę instytucji państwowych w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dlatego szczególnie cenną inicjatywą jest corocznie organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W ten sposób młodzież zachęcana jest do rozpoznawania występujących w środowisku wiejskim zagrożeń oraz do zgłębiania wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Działania prewencyjne prowadzone wśród młodzieży szkół rolniczych potwierdzają troskę tych instytucji o stan zdrowia rolników i poprawę warunków ich pracy i życia na wsi.

Konkurs ten wpisuje się w działania wychowawcze, edukacyjne, prewencyjne i profilaktyczne działalności szkół rolniczych w sferze ochrony zdrowia osób pracujących w gospodarstwach rolnych oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

DSC02741 (Kopiowanie)DSC02742 (Kopiowanie)DSC02771 (Kopiowanie)DSC02772 (Kopiowanie)DSC07628 (Kopiowanie)DSC07629 (Kopiowanie)

WYCIECZKA DO SĄDU

W dniu 9 grudnia 2013 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, poznanie przebiegu procesu sądowego oraz roli prawa w życiu obywatela. Pani Magdalena Piwowarczyk –  Prezes Sądu zapoznała młodzież z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazała miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków.

W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pytaniom nie było końca.

Po zakończeniu spotkania uczniowie mieli okazję uczestniczyć w rozprawie sądowej dotyczącej sprawy karnej odbywającej się tego dnia w budynku Sądu Rejonowego.