STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY Z REGIONU ŁÓDZKIEGO

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Teatrze Wielkim uczniowie z regionu łódzkiego otrzymali z rąk Wicemarszałka województwa Artura Bagieńskiego roczne stypendium na wydatki edukacyjne przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się Piotr Jadczak – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia dla zdolnej młodzieży z regionu łódzkiego  przyznawane są w ramach projektu ,,Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”.