WYJAZD DO TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI

W dniu 17 grudnia 2013 roku uczniowie klas pierwszych mieli możliwość udziału w spektaklu NEXT-EX Juliusza Machulskiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi.

Sztuka Juliusza Machulskiego to współczesna opowieść oparta na obyczajowym motywie przedstawienia rodzicom nowego narzeczonego córki jedynaczki. Ta niełatwa konfrontacja w zabawny sposób ujawnia prawdziwe oblicze biorących w niej udział bohaterów.

Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla swojej „królewny”. Żaden
z przyprowadzanych przez córkę chłopców nie jest w jego oczach odpowiednim kandydatem do jej ręki, i dlatego każdy po serii trudnych pytań sprawdzających znajomość literatury, języków obcych i geopolityki, staje się tytułowym „next-ex”. To podsuwa córce pewien pomysł… pokona szacownego ojca jego własną bronią. Przeprowadzona przez nią mistyfikacja ujawnia jak zgubne mogą okazać się nadmierne ambicje rodziców, a ostatecznie najważniejsza jest miłość.

W “Next-Ex” młodsze pokolenie daje starszemu porządną lekcję. Młodzi domagają się, by rozmawiać z nimi, a nie z podszytym lękami “wyobrażeniem o nich”. Machulski nie moralizuje, a jednak uczy…

Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozbudzanie zainteresowań teatrem, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej oraz obcowania ze sztuką.

WP_000262 (Kopiowanie)