MODERNIZACJA KOTŁOWNI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  miała za zadanie zmniejszenie emisji gazów do atmosfery pochodzących ze spalania węgla. Zadanie to zostało zrealizowane przez ograniczenie ilości kotłowni  oraz przez wymianę pieca węglowego na dwa piece na biomasę. Obiekty szkolne w Zduńskiej Dąbrowie są usytuowane na dużej powierzchni i ogrzewane są przez 3 kotłownie węglowe. Działanie jakie podjęliśmy prowadzą do zmniejszenia ilości kotłowni i oraz wymiany źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne z wykorzystaniem  biomasy (pelet,  który jest paliwem ekologicznym, nie wprowadzającym zanieczyszczeń do środowiska).

Kotłownia modernizowana stanowi główne zasilanie w energię cieplną budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Budynek szkolny jest przeznaczony na cele edukacyjne. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie zawodów związanych z rolnictwem. Aktualnie kształci się tutaj młodzież i osoby dorosłe.

Kotłownia jest zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku szkoły. Po modernizacji kotłownia ogrzewa oprócz szkoły dodatkowo jeszcze dwa budynki: budynek sali gimnastycznej i budynek praktycznej nauki zawodu. Piece w kotłowni  ustawione są w systemie tandem (jeden piec główny, drugi wspomagający). Kotłownia i system ogrzewania wody użytkowej są wspomagane przez instalację solarną. Koszt całkowity zadania  265. 000,00 PLN, dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło 212.000,00 PLN pozostałą część kosztów stanowił wkład własny.

Kotłownia jest dobrym przykładem dla uczniów i ich rodziców, pokazującym jak  we własnych domach zastosować systemy c.o. z wykorzystaniem paliw odnawialnych. Szkoła zamierza poszerzyć ofertę kształcenia młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii. Taka kotłownia jest dobrym przykładem nowoczesnych rozwiązań na bazie,  których można będzie demonstrować praktyczne rozwiązania.

Informacje o nowoczesnej kotłowni upowszechniane są w środowisku uczniów i rodziców oraz mieszkańców powiatu łowickiego i gminy Zduny.

 WWW.wfosigw.lodz.pl

DSC_0344 (Kopiowanie)DSC_0351 (Kopiowanie)DSC_0352 (Kopiowanie)DSC_0356 (Kopiowanie)