UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NAJLEPSZY W V KONKURSIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W dniu 11 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał V  Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W tym roku szkolnym w Konkursie wzięło udział 480 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. W eliminacjach szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 55 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 7.

 Etap wojewódzki konkursu obejmował dwie części: pisemną i ustną.

Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań w ciągu 30 minut.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami z testu – będących jednocześnie finalistami konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów z testu o kolejności decydował czas jego rozwiązania. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

W ostatecznej rywalizacji uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Piotr Jadczak zajął miejsce pierwsze.

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Piotr otrzymał tablet i wiele innych nagród ufundowanych między innymi  przez Kasę Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar za promowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa pracy.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Rolnictwo indywidualne pod względem możliwości kontrolowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest nietypowym sektorem polskiej gospodarki. Posiadanie gospodarstw na własność oraz samozatrudnienie rolników ogranicza kontrolę instytucji państwowych w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dlatego szczególnie cenną inicjatywą jest corocznie organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W ten sposób młodzież zachęcana jest do rozpoznawania występujących w środowisku wiejskim zagrożeń oraz do zgłębiania wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Działania prewencyjne prowadzone wśród młodzieży szkół rolniczych potwierdzają troskę tych instytucji o stan zdrowia rolników i poprawę warunków ich pracy i życia na wsi.

Konkurs ten wpisuje się w działania wychowawcze, edukacyjne, prewencyjne i profilaktyczne działalności szkół rolniczych w sferze ochrony zdrowia osób pracujących w gospodarstwach rolnych oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

DSC02741 (Kopiowanie)DSC02742 (Kopiowanie)DSC02771 (Kopiowanie)DSC02772 (Kopiowanie)DSC07628 (Kopiowanie)DSC07629 (Kopiowanie)