WYCIECZKA DO SĄDU

W dniu 9 grudnia 2013 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, poznanie przebiegu procesu sądowego oraz roli prawa w życiu obywatela. Pani Magdalena Piwowarczyk –  Prezes Sądu zapoznała młodzież z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazała miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków.

W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pytaniom nie było końca.

Po zakończeniu spotkania uczniowie mieli okazję uczestniczyć w rozprawie sądowej dotyczącej sprawy karnej odbywającej się tego dnia w budynku Sądu Rejonowego.