PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

W dniu 14 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przeprowadzono próbną ewakuację.

Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły.

Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów, w chwili akcji ewakuacyjnej złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności oraz stanie zdrowia podopiecznych. Po odwołaniu zagrożenia wszyscy wrócili do klas.

Choć przeprowadzona ewakuacja wypadła bardzo dobrze, mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać zdobytych w tym dniu umiejętności.

CAM00353 (Kopiowanie)