REALIZUJEMY PROJEKT LdV „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” realizuje projekt „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowaniawraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech.

Projekt realizowany jest od 1.10.2013r. do 30.06.2014r.  zakłada nabycie umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych opryskiwaczy z uwzględnieniem wykonywania zabiegów, zgodnie z zasadami ochrony roślin, ochrony środowiska i przepisami prawa europejskiego, która będzie prowadziła do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienie ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach tego projektu 18 uczniów odbędzie 2 tygodniowy staż w DEULA Nienburg w dniach 30.03.2014 -12.04.2014.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez  Ośrodek Duela Nienburg. Potwierdzenie  odbycia stażu zawodowego wystawi również Szkoła.  Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobility.

Zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów II i III klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Dwuetapową kwalifikację przeprowadzi komisja.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest wypełnienie formularza deklaracji wstępnej udziału w projekcie.

Analiza formularzy pozwoli wyłonić komisji 25 uczniów. Osoby te  przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji – kwalifikacji końcowej, w której decydującym kryterium będą:

·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5 punktów max)

·         rozmowa kwalifikacyjna (2 punktów max)

·         kompetencje językowe (3 punktów max)

·         zachowanie ucznia (5 punktów max)

Zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.

W wyniku kwalifikacji końcowej zostanie wyłonionych 18 osób oraz 3 osoby rezerwowe.

JESTEM Z WAMI…

21 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Na to spotkanie zaprosiliśmy Państwa Annę i Jana Koczywąs, którzy przekazali całej społeczności szkolnej swoje życiowe świadectwo wielkiej wiary i nadziei, połączone z bezpośrednim wstawiennictwem papieża Jana Pawła II.

DSC_0137 (Kopiowanie)DSC_0141 (Kopiowanie)DSC_0142 (Kopiowanie)DSC_0150 (Kopiowanie)DSC_0151 (Kopiowanie)DSC_0153 (Kopiowanie)DSC_0155 (Kopiowanie)DSC_0157 (Kopiowanie)