CENTRALNE OBCHODY DEN W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

W dniu 11 października 2013 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W obchodach uczestniczył Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW Pani Maria Sondij – Korulczyk oraz inni przedstawiciele resortu, kuratorium oświaty i władz samorządowych.

 Nauczyciele szkół rolniczych otrzymali z okazji DEN nagrody i wyróżnienia (Krzyże Zasługi, Medale MEN, odznaki “Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagrody Ministra Edukacji Narodowej). Z radością informujemy, iż z naszej szkoły nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły. W ubiegłym roku szkolnym pod kierunkiem Pani wicedyrektor wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Jestem szefową” zdobyła uczennica Arletta Litwinowicz. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała Pani Bogumiła Łaniecka, nauczycielka produkcji zwierzęcej, która przygotowała laureata etapu centralnego Olimpiady  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”. Piotr Jadczak obecnie uczeń klasy IV Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii zajął III miejsce w kraju.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

DSCN4521 (Kopiowanie)DSCN4537 (Kopiowanie)DSCN4495 (Kopiowanie)DSCN4496 (Kopiowanie)DSCN4578 (Kopiowanie)DSCN4510 (Kopiowanie)