UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

W końcu nadszedł! Długo oczekiwany przez uczniów dzień 28 czerwca 2013 roku zawitał również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie oznajmiając wszem i wobec rozpoczęcie wakacji.                  

Piątkowy poranek uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach zorganizowanej z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Po chwilach modlitwy i refleksji nad sensem edukacji w życiu młodego człowieka uczniowie wraz z nauczycielami udali się do gmachu ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie, na szkolnej świetlicy, odbyła się już oficjalna część uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który na wstępie odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Stanisława Kalemby skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Następnie Pan Dyrektor we właściwy sobie sposób, pełen poetyckich uniesień, nierzadko korzystając z cytatów naszych narodowych wieszczy podsumował pod kątem edukacyjnym miniony rok szkolny dzieląc się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami na przyszłość, z których uczniowie winni skorzystać aby poprawić swoje wyniki edukacyjne.

Oprócz zagadnień stricto edukacyjnych istotnym elementem wystąpienia  pan Dyrektora Kosmowskiego były także kwestie związane z  poprawą stanu infrastruktury ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, do której doszło w minionym roku szkolnym. Przeprowadzono m.in. wiele remontów w budynkach gospodarskich, w  budynku szkoły oraz internatu, zakupiono nowy sprzęt gospodarski. Realizacja wszystkich tych inwestycji miała jeden cel – poprawienie jakości kształcenia uczniów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Dyrektor Szkoły wytyczył także kierunki rozwoju szkoły na rok szkolny 2013/2014 wymieniając m. in. środki, fundusze i programy pomocowe, których szkoła może być beneficjentem, a nad których realizacją trwają już zaawansowane prace.

W końcu nadeszła chwila nagrodzenia uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Świadectwa z wyróżnieniem  oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali dwaj uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Adam Głowacki i Michał Pietrzak. W obecności wychowawcy klasy – Pani Izabeli Masłowskiej i przy aplauzie zgromadzonych rodzice wymienionych uczniów odebrali z rąk Pana Dyrektora listy gratulacyjne. Warto wspomnieć przy tej okazji, iż uczeń –Adam Głowacki z najwyższą średnią w szkole – 5,05 został wytypowany przez Samorząd Uczniowski jako kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014. Spośród uczniów klas pierwszych za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i stuprocentową frekwencję nagrody otrzymali jeszcze: Marta Kowalczyk, Sylwia Strzelczyk, Diana Morawska i Tomasz Kowalczyk. Przyznane zostały również nagrody za zaangażowanie w życie szkoły poprzez prowadzenie szkolnego sklepiku, które otrzymały uczennice klasy drugiej pod kierunkiem Pani Agnieszki Piesik.

Kończąc oficjalną część uroczystości  Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji  za swoje zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły życząc przy tym udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły swoje krótkie, przezabawne przedstawienie ukazujące karykaturalne realia szkolnego życia uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców. Było dużo śmiechu, zabawnych scenek i dobrej muzyki.

Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas celem dopełnienia kwestii formalnych związanych z wręczeniem świadectw promujących do następnej klasy.  

DSC_0440 (Kopiowanie)DSC_0444 (Kopiowanie)DSC_0466 (Kopiowanie)DSC_0470 (Kopiowanie)DSC_0473 (Kopiowanie)DSC_0476 (Kopiowanie)DSC_0483 (Kopiowanie)DSC_0485 (Kopiowanie)DSC_0548 (Kopiowanie)DSC_0567 (Kopiowanie)DSC_0576 (Kopiowanie)DSC_0603 (Kopiowanie)  

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W dniu 17 czerwca  2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się część pisemna Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe dla Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Nie dla wszystkich jednak ten dzień był stresujący, dwóch z naszych absolwentów – Adam Dąbrowski oraz Mariusz Biskupski zostali zwolnieni z części teoretycznej egzaminu ze względu na sukcesy osiągnięte w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Jutro, wszyscy już przystąpią do części praktycznej. Życzymy powodzenia oraz mamy nadzieję, że w stu procentach otrzymacie tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Obraz 083 (Kopiowanie)Obraz 085 (Kopiowanie)Obraz 090 (Kopiowanie)Obraz 093 (Kopiowanie)Obraz 100 (Kopiowanie)Obraz 071 (Kopiowanie)

 

XXXVII FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca 2013 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXXVII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 220 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Piotr Jadczak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, który w bloku produkcji zwierzęcej zajął III miejsce.

W związku z uzyskanym wynikiem uczeń naszej szkoły został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz przedstawiciele sponsora Olimpiady – Banku BGŻ: Wiceprezes Banku BGŻ  Witold Okarma oraz Prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.

DSCN7232 (Kopiowanie)DSCN7237 (Kopiowanie)DSCN7238 (Kopiowanie)DSCN7254 (Kopiowanie)

 

Z WIZYTĄ W ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W GOSTYNINIE

W dniu 7 czerwca 2013 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.

Piknik rozpoczął się o godz. 1100 przemową Pani Dyrektor – Zofii Piotrowskiej, która powitała wszystkich przybyłych gości, a wśród nich „Przyjaciół ze Zduńskiej Dąbrowy”.

Następnie Dzieci oraz wszyscy dorośli mieli okazję aktywnie uczestniczyć w atrakcyjnych konkurencjach sportowych oraz raczyć się pysznymi kiełbaskami z grilla. Nie zabrakło również lodów, słodyczy, pysznych ciasteczek, pączków… Tego, co dzieci… i nie tylko dzieci, lubią najbardziej.

W tym pięknym dniu na twarzach dzieciaków gościł nieustający uśmiech, a my życzymy,  aby tych radosnych dni w ich życiu było jak najwięcej.

Dziękujemy Wam, drodzy przyjaciele za te miłe i wzruszające chwile.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

I EDYCJA KONKURSU WIEDZY O OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

07 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy odbył się Konkurs Wiedzy o Ochronie Integrowanej Roślin. Współorganizatorami byli: Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bydgoszcz. Konkurs adresowano  do wszystkich uczniów szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel konkursu to: popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin,  kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów,  rozwijanie zainteresowań uczniów.

Uczestników powitał Dyrektor Szkoły mgr inż. Andrzej Wiosna przedstawiając członków komisji oraz program konkursu, na koniec życzył aby wygrał najlepszy. Przed eliminacjami pisemnymi uczniowie wysłuchali  wykładu pt.  “Integrowana Ochrona Roślin”  wygłoszonego przez pana Dariusza Pliszka – PIORiN Bydgoszcz, następnie rozwiązali test (30 pytań), pytania obejmowały zagadnienia z zakresu:  ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami oraz ograniczenia zachwaszczenia, techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin,  bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu pestycydów,  zapobiegania negatywnym wpływom środków ochrony roślin na środowisko, dobrej praktyki organizacji ochrony roślin.

Z etapu pisemnego wyłoniono 5 uczestników, którzy przystąpili do części praktycznej. Czas pomiędzy etapami umilał występ wokalny szkolnego zespołu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali Jakub Krukowski i Mariusz Biskupski – tegoroczni absolwenci Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz czapeczki i długopisy.

Obraz 308 (Kopiowanie)Obraz 309 (Kopiowanie)Obraz 314 (Kopiowanie)Obraz 315 (Kopiowanie)

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI TECHNIKI ROLNICZEJ I MECHANIZACJI ROLNICTWA

W dniach 27 – 29 maja 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna nauczycieli techniki rolniczej i mechanizacji rolnictwa zorganizowana przez KCER w Brwinowie.

Pierwszego dnia przybyli nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nowej formie, prowadzonym przez Dyrektora OKE w Łodzi – Panią Danutę Zakrzewską. Przybyli goście mieli również okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w opryskiwaczach i maszynach do zbioru zielonek, przedstawionej przez pracowników firmy John Deere – Panów Tomasza Cichockiego oraz Pawła Kamińskiego.

28 maja 2013 roku konferencję rozpoczęły wykłady koordynatora i konsultanta KCER w Brwinowie – Pana Marka Rudzińskiego na temat standardów egzaminacyjnych i zasad realizacji podstawy programowej. Następnie przedstawiciel Firmy Pottinger – Pan Przemysław Gliwazapoznał uczestników z najnowszymi technologiami stosowanymi w maszynach do przygotowania gleby oraz do zbioru. Kolejną część stanowiły pokazy praktyczne przygotowania opryskiwaczy do pracy firm: John Deere i BURY prezentowane przez Panów: Tomasza Cichockiego i Wojciecha Bury oraz pokazy zastosowania ładowaczy czołowych przedstawiciela firmy John Deere – Pana Pawła Kamińskiego.

Ostatni dzień konferencji to „Agromajówka w Dąbrowie”, którą oficjalnie rozpoczęli gospodarze – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Pan Stanisław Kosmowski i Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pan Andrzej Górczyński oraz zaproszeni goście Poseł Sejmu RP – Pan Cezary Olejniczak, Dyrektor KCER w Brwinowie – Pan Wojciech Gregorczyk, Wójt Gminy Zduny – Pan Jarosław Kwiatkowski.

Na terenie szkoły można było obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt, maszyny i pojazdy rolnicze wielu wiodących firm. Nie zabrakło również producentów pasz, koncentratów czy środków ochrony roślin. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się także stół wiejski przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Zduny. Całość uatrakcyjniały występy zespołu Jarzębina z Zielkowic, Niebanalnej Grupy Wokalnej WIRnick ze Skierniewic, Grupy „Funky Dreams” działającej przy Domu Kultury w Zdunach, Moniki Kacprowicz – absolwentki ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, dzieci i młodzieży ze Szkoły Tańca ART STATION ze Skierniewic oraz Grupy wokalnej młodzieży z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej, która liczy na kolejne tego typu uroczystości.

DSC_0397 (Kopiowanie)DSC_0418 (Kopiowanie)DSC_0420 (Kopiowanie)DSC_0473 (Kopiowanie) DSC_0432 (Kopiowanie)DSC_0597 (Kopiowanie)DSC_0599 (Kopiowanie)DSC_0610 (Kopiowanie)DSC_0615 (Kopiowanie)DSC_0622 (Kopiowanie)DSC_0628 (Kopiowanie)DSC_0641 (Kopiowanie)DSC_0648 (Kopiowanie)DSC_0666 (Kopiowanie)DSC_0689 (Kopiowanie)DSC_0449 (Kopiowanie)DSC_0511 (Kopiowanie)DSC_0588 (Kopiowanie)DSC_0715 (Kopiowanie)DSC_0745DSC_0963 (Kopiowanie)DSC_0977 (Kopiowanie)DSC_0992 (Kopiowanie)DSC_0014 (Kopiowanie)DSC_0052 (Kopiowanie)DSC_0174 (Kopiowanie)DSC_0231 (Kopiowanie)DSC_0363 (Kopiowanie)

KONKURS “WSPOMNIENIE Z REGIONU” – WIZUALIZACJA W OPARCIU O DZIAŁANIA PROW 2007 – 2013

W dniu 27 maja 2013 roku w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu przeprowadzonego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wykonanie makiety promującej działania zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi) na lata 2007 – 2013 pt.: “Wspomnienie z regionu”, czyli rozwój wsi, mobilizowanie młodzieży do gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących Programu, aktywny udział w zachowaniu dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, identyfikacja z miejscem zamieszkania, kształtowanie i rozwój poczucia estetyki, zdolności plastycznych i wyobraźni.

Makieta przedstawiająca wizualizację zagrody łowickiej w skansenie w Maurzycach wykonana przez uczennice klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Ewelinę Maciak i Annę Brodę, pod opieką nauczyciela Pani Agnieszki Piesik została dostrzeżona i doceniona przez komisję konkursową i otrzymała Nagrodę Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyplomy i nagrody wręczali Minister – Pan Tadeusz Nalewajk i Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Maria Sondij – Korulczyk, gratulując przy tej okazji uczennicom pomysłowości, inwencji twórczej i zaangażowania w promocję działań PROW.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA