UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

W końcu nadszedł! Długo oczekiwany przez uczniów dzień 28 czerwca 2013 roku zawitał również w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie oznajmiając wszem i wobec rozpoczęcie wakacji.                  

Piątkowy poranek uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach zorganizowanej z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Po chwilach modlitwy i refleksji nad sensem edukacji w życiu młodego człowieka uczniowie wraz z nauczycielami udali się do gmachu ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie, na szkolnej świetlicy, odbyła się już oficjalna część uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który na wstępie odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Stanisława Kalemby skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Następnie Pan Dyrektor we właściwy sobie sposób, pełen poetyckich uniesień, nierzadko korzystając z cytatów naszych narodowych wieszczy podsumował pod kątem edukacyjnym miniony rok szkolny dzieląc się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami na przyszłość, z których uczniowie winni skorzystać aby poprawić swoje wyniki edukacyjne.

Oprócz zagadnień stricto edukacyjnych istotnym elementem wystąpienia  pan Dyrektora Kosmowskiego były także kwestie związane z  poprawą stanu infrastruktury ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, do której doszło w minionym roku szkolnym. Przeprowadzono m.in. wiele remontów w budynkach gospodarskich, w  budynku szkoły oraz internatu, zakupiono nowy sprzęt gospodarski. Realizacja wszystkich tych inwestycji miała jeden cel – poprawienie jakości kształcenia uczniów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Dyrektor Szkoły wytyczył także kierunki rozwoju szkoły na rok szkolny 2013/2014 wymieniając m. in. środki, fundusze i programy pomocowe, których szkoła może być beneficjentem, a nad których realizacją trwają już zaawansowane prace.

W końcu nadeszła chwila nagrodzenia uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Świadectwa z wyróżnieniem  oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali dwaj uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Adam Głowacki i Michał Pietrzak. W obecności wychowawcy klasy – Pani Izabeli Masłowskiej i przy aplauzie zgromadzonych rodzice wymienionych uczniów odebrali z rąk Pana Dyrektora listy gratulacyjne. Warto wspomnieć przy tej okazji, iż uczeń –Adam Głowacki z najwyższą średnią w szkole – 5,05 został wytypowany przez Samorząd Uczniowski jako kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014. Spośród uczniów klas pierwszych za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i stuprocentową frekwencję nagrody otrzymali jeszcze: Marta Kowalczyk, Sylwia Strzelczyk, Diana Morawska i Tomasz Kowalczyk. Przyznane zostały również nagrody za zaangażowanie w życie szkoły poprzez prowadzenie szkolnego sklepiku, które otrzymały uczennice klasy drugiej pod kierunkiem Pani Agnieszki Piesik.

Kończąc oficjalną część uroczystości  Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji  za swoje zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły życząc przy tym udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły swoje krótkie, przezabawne przedstawienie ukazujące karykaturalne realia szkolnego życia uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców. Było dużo śmiechu, zabawnych scenek i dobrej muzyki.

Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas celem dopełnienia kwestii formalnych związanych z wręczeniem świadectw promujących do następnej klasy.  

DSC_0440 (Kopiowanie)DSC_0444 (Kopiowanie)DSC_0466 (Kopiowanie)DSC_0470 (Kopiowanie)DSC_0473 (Kopiowanie)DSC_0476 (Kopiowanie)DSC_0483 (Kopiowanie)DSC_0485 (Kopiowanie)DSC_0548 (Kopiowanie)DSC_0567 (Kopiowanie)DSC_0576 (Kopiowanie)DSC_0603 (Kopiowanie)