EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W dniu 17 czerwca  2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się część pisemna Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe dla Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Nie dla wszystkich jednak ten dzień był stresujący, dwóch z naszych absolwentów – Adam Dąbrowski oraz Mariusz Biskupski zostali zwolnieni z części teoretycznej egzaminu ze względu na sukcesy osiągnięte w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Jutro, wszyscy już przystąpią do części praktycznej. Życzymy powodzenia oraz mamy nadzieję, że w stu procentach otrzymacie tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Obraz 083 (Kopiowanie)Obraz 085 (Kopiowanie)Obraz 090 (Kopiowanie)Obraz 093 (Kopiowanie)Obraz 100 (Kopiowanie)Obraz 071 (Kopiowanie)

 

XXXVII FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca 2013 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXXVII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 220 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Piotr Jadczak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, który w bloku produkcji zwierzęcej zajął III miejsce.

W związku z uzyskanym wynikiem uczeń naszej szkoły został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz przedstawiciele sponsora Olimpiady – Banku BGŻ: Wiceprezes Banku BGŻ  Witold Okarma oraz Prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.

DSCN7232 (Kopiowanie)DSCN7237 (Kopiowanie)DSCN7238 (Kopiowanie)DSCN7254 (Kopiowanie)