XXXVII FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca 2013 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXXVII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 220 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Piotr Jadczak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, który w bloku produkcji zwierzęcej zajął III miejsce.

W związku z uzyskanym wynikiem uczeń naszej szkoły został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz przedstawiciele sponsora Olimpiady – Banku BGŻ: Wiceprezes Banku BGŻ  Witold Okarma oraz Prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.

DSCN7232 (Kopiowanie)DSCN7237 (Kopiowanie)DSCN7238 (Kopiowanie)DSCN7254 (Kopiowanie)