KONKURS “WSPOMNIENIE Z REGIONU” – WIZUALIZACJA W OPARCIU O DZIAŁANIA PROW 2007 – 2013

W dniu 27 maja 2013 roku w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu przeprowadzonego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wykonanie makiety promującej działania zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi) na lata 2007 – 2013 pt.: “Wspomnienie z regionu”, czyli rozwój wsi, mobilizowanie młodzieży do gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących Programu, aktywny udział w zachowaniu dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, identyfikacja z miejscem zamieszkania, kształtowanie i rozwój poczucia estetyki, zdolności plastycznych i wyobraźni.

Makieta przedstawiająca wizualizację zagrody łowickiej w skansenie w Maurzycach wykonana przez uczennice klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Ewelinę Maciak i Annę Brodę, pod opieką nauczyciela Pani Agnieszki Piesik została dostrzeżona i doceniona przez komisję konkursową i otrzymała Nagrodę Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyplomy i nagrody wręczali Minister – Pan Tadeusz Nalewajk i Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Maria Sondij – Korulczyk, gratulując przy tej okazji uczennicom pomysłowości, inwencji twórczej i zaangażowania w promocję działań PROW.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA