I EDYCJA KONKURSU WIEDZY O OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

07 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy odbył się Konkurs Wiedzy o Ochronie Integrowanej Roślin. Współorganizatorami byli: Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bydgoszcz. Konkurs adresowano  do wszystkich uczniów szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel konkursu to: popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin,  kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów,  rozwijanie zainteresowań uczniów.

Uczestników powitał Dyrektor Szkoły mgr inż. Andrzej Wiosna przedstawiając członków komisji oraz program konkursu, na koniec życzył aby wygrał najlepszy. Przed eliminacjami pisemnymi uczniowie wysłuchali  wykładu pt.  “Integrowana Ochrona Roślin”  wygłoszonego przez pana Dariusza Pliszka – PIORiN Bydgoszcz, następnie rozwiązali test (30 pytań), pytania obejmowały zagadnienia z zakresu:  ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami oraz ograniczenia zachwaszczenia, techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin,  bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu pestycydów,  zapobiegania negatywnym wpływom środków ochrony roślin na środowisko, dobrej praktyki organizacji ochrony roślin.

Z etapu pisemnego wyłoniono 5 uczestników, którzy przystąpili do części praktycznej. Czas pomiędzy etapami umilał występ wokalny szkolnego zespołu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali Jakub Krukowski i Mariusz Biskupski – tegoroczni absolwenci Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz czapeczki i długopisy.

Obraz 308 (Kopiowanie)Obraz 309 (Kopiowanie)Obraz 314 (Kopiowanie)Obraz 315 (Kopiowanie)