ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Szkolny zestaw podręczników dla  uczniów  Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik

 

(321[05]T-4,TU, SP/MENiS/2005.02.03) –  rok szkolny, 2011/2012

 

Nr Przedmioty ogólnokształcące Podręczniki Nr dopuszczenia
1. Język polski 1. „Jagiełło U., Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. OPERON. CZ. I.

2. Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.Cz. II.

3. Dominik-Stawicka D., Czarnota E. – Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla licum i technikum. OPERON. KL. II

4. Budna K., Manthey J. – Język polski 4. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.  KL. III

5. . Makowiecki A. , Markowski Z., Paszyński W., Wroczyński T., „Pamiętajcie o ogrodach….”. Kultura. Literatura. Język. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP cz. III. Kl. IV

125/07

143/07

158/07

155/08

5/04

2. Język angielski 1. Matura Solutions pre-intermediate (kurs przygotowujący do matury. Tim Falla, Paul A Davis, Małgorzata Wieruszowska) Kl. I, II, III.

2.  Oxford Repetytorium z języka angielskiego, D. Gryca, J. Sosnowska-Kl. IV.

155/06

256/04

3. Język niemiecki 1.  Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, Funk H, Kuchn Ch, Demnes, wydawnictwo BC edu.

2.  Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, , Funk H, Kuchn Ch, Demnes, Kosio-Szychiewicz M, Królikowska R, wydawnictwo BC edu

3.  Deutch fur dich 1,2 J. Śmiechowska Neograf.

82/1/2009

82/1/2009

89/02

4. Historia 1.  Historia kl. I „Ludzie i epoki” G. Szymanowski, M. Wilczyński wyd. znak dla szkoły w wydaniu 2005. 23/05
5. Wiedza o kulturze 1.  ”Wiedza o kulturze” S. Krzemień – Ojok i In. 38/05
6. Matematyka 1.  ”Krok po kroku”-podr. do kl. I,II,III LO, LP, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Pawlak R.J., Fabijańczyk M., Pawlak H., Rychlewicz A., Rychlewicz A., Żylak K.wyd.RES POLONA

2.  ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.II

3.  ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.III i kl.IV

5/09

211/03

136/04

7. Fizyka i astronomia 1. Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zamkor, M. Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska. 46/02
8. Chemia 1. ”Chemia ogólna i nieorganiczna”-kształcenie ogólne w zakresie  podstawowym i rozszerzonym. M. Litwin, Szarata. Styka-Wlazło, J. Szymańska. Nowa Era W-wa 2004. 220/04
9. Biologia Podręcznik dla zakresu podstawowego:

1.  Biologia 1, W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz,

2.  Biologia 2, E. Bartnik, J. Balerstet, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, K. Sabath.

Podręczniki: wydawnictwo OPERON.

171/02

242/03

10. Geografia 1. Geografia środowiska przyrodniczego kl. I poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

2. Geografia Poziom człowiek kl. II poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

3. Geografia Polski kl. III poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

169/02

169/02

169/02

11. Podstawy przedsiębiorczości 1. ”Przedsiębiorczość w pytaniach i odpowiedziach” R. Sobiecki, Difin 406/03
12. Technologia informacyjna 1.  ”Technologia informacyjna”, G. Hermanowska W. Hermanowski, wyd. Operon. 224/04
13. Wychowanie fizyczne Brak podręcznika w wykazie MEN.
14. Przysposobienie obronne 1. „Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.I

2. „Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.II

220/03

161/06

15. WoS 1. Wiedza o społeczeństwie. A. Wojtaszczyk,WSiP S.A. 129/04
16. Wychowanie do życia

w rodzinie

1. Wędrując ku dorosłości. T. Król, M. Ryś. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. RUBIKON 270/01
Religia 1.  „Świadek Chrystusa w Kościele” Nr A2-41-01/1-2
Lp. Przedmioty zawodowe Podręczniki Nr dopuszczenia
18. Produkcja roślinna 1.  Podstawy produkcji roślinnej –podręcznik dla technikum rolniczego PWRiL – W-wa. 26/99
19. Produkcja zwierzęca 1.  Produkcja zwierzęca cz. I – wiad. podstawowe praca zbiorowa pod red. A. Rykiel, wyd. Hortpress 2006.

2.  Produkcja zwierzęca cz. II – bydło i trzoda chlewna praca zbiorowa pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, wyd. Hortpress 2006.

3.  Produkcja zwierzęca cz. III – owce, kozy, konie, drób, poszły o króliki praca zbiorowa pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, wyd. Hortpress 2006.

36/2006

28/2006

03/2007

20. Mechanizacja rolnictwa 1. Technika w rolnictwie. Andrzej Kulka, wyd. REA 2009

2.  ”Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne” D. Kozłowska  HORTPRESS

3. . „Mechanizacja rolnictwa cz. II” D. Kozłowska

11/2009

5/94

39/97

21. Przepisy ruchu drogowego Brak podręcznika w wykazie MEN.
22. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie 1. Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Agrobiznesie. Grontowska A., Klepacki B. Format-AB. W-wa.2008 13/2007
23 Zajęcia praktyczne Brak podręcznika w wykazie MEN

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie

technik weterynarii (322[14]/T,SP/MEN/2007.02.08) – rok szkolny 2011/2012

dopuszczony 31.05.2010

 

Nr Przedmioty ogólnokształcące Podręczniki Nr dopuszczenia
1. Język polski 1. „Jagiełło U., Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. OPERON. CZ. I.

2. Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.Cz. II.

3. Dominik-Stawicka D., Czarnota E. – Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla licum i technikum. OPERON. KL. II

4. Budna K., Manthey J. – Język polski 4. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.  KL. III

5.  Makowiecki A. , Markowski Z., Paszyński W., Wroczyński T., „Pamiętajcie o ogrodach….”. Kultura. Literatura. Język. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP cz. III. Kl. IV

125/07

143/07

158/07

155/08

5/04

2. Język angielski 1. Matura Solutions pre-intermediate (kurs przygotowujący do matury. Tim Falla, Paul A Davis, Małgorzata Wieruszowska. Kl. I, II, III.

2. Oxford Repetytorium z języka angielskiego, D. Gryca, J. Sosnowska. Kl. IV.

155/06

256/04

3. Język niemiecki 1.  Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, Funk H, Kuchn Ch, Demnes, wydawnictwo BC edu

2.  Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, , Funk H, Kuchn Ch, Demnes, Kosio-Szychiewicz M, Królikowska R, wydawnictwo BC edu

3.  Deutsch fur dich 1,2 J. Śmiechowska Neograf.

82/1/2009

82/1/2009

89/02

4. Historia 1. Historia kl.I „Ludzie i epoki”G. Szymanowski M. Wilczyński, wyd. Znak dla szkoły w wydaniu 2005. 23/05
5. Wiedza o kulturze 1. ”Wiedza o kulturze” S. Krzemień – Ojok i In. 38/05
6. Matematyka 1. ”Krok po kroku”-podr. do kl. I,II,III LO, LP, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Pawlak R.J., Fabijańczyk M., Pawlak H., Rychlewicz A., Rychlewicz A., Żylak K.wyd.RES POLONA

2. ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.II

3. ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.III i kl.IV

5/09

211/03

136/04

7. Fizyka i astronomia 1. Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zamkor, M. Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska. 46/02
8. Chemia 1. ”Chemia ogólna i nieorganiczna”-kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. M. Litwin, S. Styka-Wlazło,       J. Szymańska. Nowa Era W-wa 2004 220/04
9. Biologia Podręcznik dla zakresu podstawowego:

1. Biologia 1, W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmuntt J. Walkiewicz

2. Biologia 2, E. Bartnik, J. Balerstet, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, K. Sabath

Podręczniki dla zakresu rozszerzonego:

1. Biologia 1, J. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop, K. Sabath, G. Skirmuntt

2. Biologia 2, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz

3. Biologia 3, J. Balerset, E. Bartnik, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczycka, K. Sabath,G. Skirmuntt wyd. OPERON

171/02

242/03

280/03

330/03

178/04

10. Geografia 1. Geografia środowiska przyrodniczego kl. I poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON W. Wiecki

2. Geografia Poziom człowiek kl. II poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

3. Geografia Polski kl. III poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

169/02

169/02

169/02

11. Podstawy przedsiębiorczości 1. ”Przedsiębiorczość w pytaniach i odpowiedziach R. Sobiecki, Difin 406/03
12. Technologia informacyjna 1. ”Technologia informacyjna”, G. Hermanowska W. Hermanowski, wyd. OPERON 224/04
13. Wychowanie fizyczne Brak podręcznika w wykazie MEN.
14. Przysposobienie obronne 1. „Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.I

2.  „Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.II

220/03

161/06

15. WoS 1.  Wiedza o społeczeństwie. A. Wojtaszczyk,WSiP S.A. 129/04
16. Wychowanie do życia

w rodzinie

1. Wędrując ku dorosłości. T. Król, M. Ryś. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. RUBIKON 270/01
17. Religia 1.  „Świadek Chrystusa w Kościele” Nr A2-41-01/1-2
Nr Przedmioty zawodowe Podręczniki Nr dopuszczenia
18. Anatomia i fizjologia zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
19. Diagnostyka chorób zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
20. Choroby zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
21. Rozród zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
22. Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Brak podręcznika w wykazie MEN.
23. Usługi weterynaryjne Zasady Rachunkowości. G. Borowska. WSiP., W-wa 2006

Podstawy ekonomii. Difin. W-wa 2005

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1-2. WSIP, W-wa 1997

Zarządzanie firmą. Format-AB. W-wa. 2002.

11/2006

40/03

17/2006

5/02

24. Chów zwierząt gospodarskich

oraz zwierząt towarzyszących

1.Produkcja zwierzęca cz. I – wiad. podstawowe praca zbiorowa pod red. A. Rykiel, wyd. Hortpress 2006.

2.Produkcja zwierzęca cz. II – bydło i trzoda chlewna praca zbiorowa pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, wyd. Hortpress 2006.

3.Produkcja zwierzęca cz. III – owce, kozy, konie, drób, poszły o króliki praca zbiorowa pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, wyd. Hortpress 2006.

36/2006

28/2006

03/2007

25. Zajęcia praktyczne Brak podręcznika w wykazie MEN
Klasa IV TW
18. Anatomia i fizjologia zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
19. Choroby zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
20. Rozród zwierząt Brak podręcznika w wykazie MEN.
21. Ocena środków spożywczych pochodzenia

zwierzęcego,

Brak podręcznika w wykazie MEN.
22. Zajęcia praktyczne Brak podręcznika w wykazie MEN.

 

Szkolny zestaw  podręczników dla uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie

technik architektury krajobrazu (321[07]/T,TU,SP/MEN/2007.02.08)—rok szkolny 2011/2012

dopuszczony 31.05.2010

 

Nr Przedmioty ogólnokształcące Podręczniki Nr dopuszczenia
1. Język polski 1.„Jagiełło U., Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. OPERON. CZ. I.

2..Janicka-Szyszko R., Steblecka M. – Język polski 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.Cz. II.

3.Dominik-Stawicka D., Czarnota E. – Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla licum i technikum. OPERON. KL. II

4.Budna K., Manthey J. – Język polski 4. Kształcenie kulturowo – literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON.  KL. III

5.. Makowiecki A. , Markowski Z., Paszyński W., Wroczyński T., „Pamiętajcie o ogrodach….”. Kultura. Literatura. Język. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP cz. III. Kl. IV

125/07

143/07

158/07

155/08

5/04

2. Język angielski 1. Matura Solutions pre-intermediate (kurs przygotowujący do matury. Tim Falla, Paul A Davis, Małgorzata Wieruszowska. Kl. I, II, III

2. Oxford Repetytorium z języka angielskiego, D. Gryca, J. Sosnowska. Kl. IV.

155/06

256/04

3. Język niemiecki 1. Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, Funk H, Kuchn Ch, Demnes, wydawnictwo BC edu

2. Studio d A1, tom 1, dla szkół ponadgimnazjalnych, , Funk H, Kuchn Ch, Demnes, Kosio-Szychiewicz M, Królikowska R, wydawnictwo BC edu

3.  Deutsch fur dich 1,2 J. Śmiechowska Neograf.

82/1/2009

82/1/2009

89/02

4. Historia 1. Historia kl.I „Ludzie i epoki”G. Szymanowski M. Wilczyński, wyd. Znak dla szkoły. 23/05
5. Wiedza o kulturze 1.”Wiedza o kulturze” S. Krzemień – Ojok i In. 38/05
6. Matematyka 1. ”Krok po kroku”-podr. do kl. I,II,III LO, LP, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Pawlak R.J., Fabijańczyk M., Pawlak H., Rychlewicz A., Rychlewicz A., Żylak K.wyd.RES POLONA

2. ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.II

3. ”Krok po kroku” –R.J. Pawlak. wyd. RES POLONA-kl.III i kl.IV

5/09

211/03

136/04

7. Fizyka i astronomia 1.Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zamkor, M. Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska. 46/02
8. Chemia 1.”Chemia ogólna i nieorganiczna”-kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. M. Litwin, S. Styka-Wlazło,       J. Szymańska. Nowa Era W-wa 2004 220/04
9. Biologia Podręcznik dla zakresu podstawowego:

1.Biologia 1, W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmuntt J. Walkiewicz

2.Biologia 2, E. Bartnik, J. Balerstet, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, K. Sabath

Podręczniki: wydawnictwo OPERON.

171/02

242/03

10. Geografia 1. Geografia środowiska przyrodniczego kl. I poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON W. Wiecki

2. Geografia Poziom człowiek kl. II poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

3. Geografia Polski kl. III poziom podstawowy – wydawnictwo OPERON – W. Wiecki.

169/02

169/02

169/02

11. Podstawy przedsiębiorczości 1.”Przedsiębiorczość w pytaniach i odpowiedziach R. Sobiecki, Difin 2003 406/03
12. Technologia informacyjna 1.”Technologia informacyjna”, G. Hermanowska W. Hermanowski, wyd. OPERON 224/04
13. Wychowanie fizyczne Brak podręcznika w wykazie MEN.
14. Przysposobienie obronne 1.„Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.I

2.„Przysposobienie obronne”M Goniewicz, A.N. Nowak, Z. Smutek – wydawnictwo OPERON cz.II

220/03

161/06

15 WoS 1.Wiedza o społeczeństwie. A. Wojtaszczyk,WSiP S.A. 129/04
16. Wychowanie do życia

w rodzinie

1. Wędrując ku dorosłości. T. Król, M. Ryś. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. RUBIKON 270/01
17. Religia 1. „Świadek Chrystusa w Kościele” Nr A2-41-01/1-2

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmiot

 

Podręczniki Nr dopuszczenia
18. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 1.Podstawy architektury krajobrazu cz.II E. Radomska,K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik. Hortpress Sp.Z.O.O,  W-wa, 2004

2..Kształtowanie terenów zieleni. J. Pokorski A. Siwiec WSiP, W-wa, 1998

24/2004

4/98

19. Rośliny ozdobne 1.Rośliny ozdobne, Startek L.,Mynett K Hortpress 2005.

2.Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II , Bernaciak, Omiecka J., Smogorzewska W.,AB FORMAT.

23/2004
20. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu 1.Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. I . Gadomska E., Gadomski K. Hortpress 2005r.

1.Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. III   Fortuna-Antoszewicz B., Gadomska E., Gadomski K. Hortpress 2005r.

10/2005

11/2007

21. Podstawy projektowania architektury krajobrazu 1.Podstawy architektury krajobrazu cz. I i II. Gadomska E., Różańska A., Sikora D Hortpress 2005 r 18/2005
22. Prowadzenie działalności gospodarczej 1.Zasady Rachunkowości. G. Borowska. WSiP., W-wa 2006

2.Podstawy ekonomii. Mierzejewwska-Majcherek J. Difin. W-wa 2005

3.Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1-2. Dębski S. WSIP, W-wa 1997

4.Zarządzanie firmą. Bryś J. Format-AB. W-wa. 2002.

11/2006

40/03

17/2006

5/02

23. Eksploatacja maszyn, urządzeń
i pojazdów
1.Mechanizacja ogrodnictwa. Kowalczuk J. WSiP.2000.

2.Eksploatacja maszyn Rolniczych. Karczewski J.Majewski Z. WSiP. !9999.

26/00

99/99

24. Zajęcia praktyczne Brak podręcznika w wykazie MEN.