POTRÓJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW – MARIUSZA GÓRSKIEGO, DAWIDA ŁOPATKI I KACPRA TONDERY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „INDEKS DLA ROLNIKA”

Dnia  30 marca 2023 roku  na Politechnice im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy  odbył się  IX  finał Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”.  Trzech uczniów  z klasy czwartej Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie: Mariusz Górski, Dawid Łopatka i Kacper Tondera odniosło wielki sukces. Laureatem III miejsca został Mariusz Górski, Dawid Łopatka był  IV, a Kacper Tondera zajął miejsce VII.

Wszyscy nasi uczniowie zdobyli indeks na wyższą uczelnię – uzyskali zaświadczenia upoważniające do rozpoczęcia kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziałach Rolnictwa i Biotechnologii oraz Hodowli i Biologii Zwierząt  Politechniki Bydgoskiej z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Nasi laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe: wiertarkę, zegarki, opaski sportowe, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe i wiele innych nagród.

Do rywalizacji przystąpiło dwudziestu finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 7 grudnia 2022 roku. Zadaniem finałowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat  „Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji roślinnej i zwierzęcej”.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników IX Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” wszyscy uczestnicy gali mogli wysłuchać interesującego wykładu Pana Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pt.: „Działania KOWR na rzecz nowoczesnego rolnictwa”

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

 

 

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W KONGRESIE „POLSKA WIELKI PROJEKT W REGIONACH”

W dniu  31 marca 2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Kongresie „Polska Wielki Projekt w regionach”, który został zorganizowany w sali barokowej w muzeum w Łowiczu na temat odnawialnych źródeł energii.

W dyskusji uczestniczyli Dawid Karasek, kierownik Wydziału Energii w Departamencie Transformacji Energetyki NFOŚiGW, oraz prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski.

Założeniem kongresu Polska Wielki Projekt była debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi, które stoją przed Polską w najbliższych dekadach.

WYSTĘP ZESPOŁU” DĄBROWSKIE PASIAKI” PODCZAS “WIELKANOCNEGO BAZARKU” W BĄKOWIE

W dniu 29 marca 2023 roku, Szkolny Zespół Pieśni i Tańca “Dąbrowskie Pasiaki” wystąpił podczas “Wielkanocnego Bazarku w Bąkowie”. Nasza młodzież  zaproszona została na gościnny występ przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. Podczas wydarzenia zaprezentowany został półgodzinny program taneczno-wokalny, którego motywem przewodnim była “Suita łowicka”. Była to kolejna okazja do zaprezentowania rezultatów cotygodniowych prób zespołu.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

24 marca 2023 roku odbyły się pierwsze Dni Otwarte Szkoły w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Szkołę odwiedziła młodzież ze szkół podstawowych w Bąkowie Górnym, Waliszewie, Górze św. Małgorzaty, Bielawach, Bedlnie, Topoli Królewskiej, Kiernozi, Popowie, Grabowie, Mastkach, Kutnie, Skierniewicach i wielu innych.

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na drugi zorganizowany Dzień Otwarty Szkoły 21 kwietnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 17.00. Zapowiada się on równie ciekawie, ponieważ odbędzie pod hasłem „Szkoła w działaniu”.

Kajakami już pływają

Na rozpoczęcie wiosny, młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Turystyki Kajakowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunami: p. Aleksandrem Frankiewiczem i p. Grzegorzem Kłosikiem, spływem na rzekach Słudwia – Bzura rozpoczęła tegoroczny sezon kajakowy.

KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy uczniów szkół rolniczych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Historycznym  Szkół Rolniczych pn. „Józef  Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

– w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsckr@okszow.edu.pl

– ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

Dla laureatów przewidziano cenne nagrody, puchary dla najlepszych szkół oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu zaprasza uczniów do udziału w Powiatowych Eliminacjach 68.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje odbędą się 13kwietnia br., od godz. 10.00 w siedzibie biblioteki.
Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń w załączonych plikach.

ELIMINACJE POWIATOWE informacja dla szkół

Karta-PS-2023

Karta-R-2023

Karta-T1A-2023

KONKURS “BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA WÓD W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w KONKURSIE ” BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA WÓD W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM”

KONKURS FILMOWY “DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE, A OCHRONA WÓD”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w KONKURSIE FILMOWYM “DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE, A OCHRONA WÓD”

Ciekawa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie klasy IVa Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wzięli udział w wycieczce do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Mieli okazję wejścia na salę rozpraw i uczestnictwa w części rozprawy. Zrozumieli, że ludzie, którzy nie szanują przepisów i łamią prawo, zostają ukarani. Natomiast o tym, czy prawo zostało złamane i na jaką karę zasługuje osoba łamiąca prawo, decyduje sąd. Młodzież mogła także bezpośrednio obserwować pracę sędziego, adwokata i protokolanta. Duże wrażenie zrobiła na młodych ludziach atmosfera panująca w sądzie.

 Wizyta w sądzie była lekcją odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka z poszanowaniem prawa, które w życiu należy przestrzegać.

źródło: https://www.google.com/search?q=s%C4%85d+%C5%82owicz&client=firefox-
b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV-PiN09H9AhXTnIsKHQBPBE8Q_