Ciekawa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie klasy IVa Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wzięli udział w wycieczce do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Mieli okazję wejścia na salę rozpraw i uczestnictwa w części rozprawy. Zrozumieli, że ludzie, którzy nie szanują przepisów i łamią prawo, zostają ukarani. Natomiast o tym, czy prawo zostało złamane i na jaką karę zasługuje osoba łamiąca prawo, decyduje sąd. Młodzież mogła także bezpośrednio obserwować pracę sędziego, adwokata i protokolanta. Duże wrażenie zrobiła na młodych ludziach atmosfera panująca w sądzie.

 Wizyta w sądzie była lekcją odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka z poszanowaniem prawa, które w życiu należy przestrzegać.

źródło: https://www.google.com/search?q=s%C4%85d+%C5%82owicz&client=firefox-
b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV-PiN09H9AhXTnIsKHQBPBE8Q_